Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
Oświadczenia majątkowe
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI AKTUALNE

    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich na Oddziale Chirurgicznym

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich na Oddziale Chirurgicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zarządzenie Dyrektora
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy
  5. Klauzula
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Kościanie w charakterze:

  - pielęgniarki/ pielęgniarza


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zarządzenie Dyrektora
  3. Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy
  5. Oświadczenie
  6. Klauzula
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zespołów ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Kościanie

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zespołów ratownictwa medycznego w Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zarządzenie Dyrektora
  3. Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy
  5. Oświadczenie
  6. Klauzula
  7. Sprostowanie ogłoszenia
  8. Zmiana Zarządzenia Wewnętrznego nr 28
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich na Oddziale Intensywnej Terapii oraz Dziale Anestezjologii

  Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń lekarskich na rzecz pacjentów leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii oraz Dziale Anestezjologii, a także w Dziale Anstezjologii oraz Oddziale Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów leczonych na oddziałach SP ZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. ZARZĄDZENIE DYREKTORA
  2. OGŁOSZENIE KONKURSU
  3. FORMULARZ OFERTOWY
  4. KLAUZULA
  5. PROJEKT UMOWY
  6. Rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2019-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa endoprotez

  Dostawy endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał.nr 1- JEDZ
  3. zał. nr2 - form.ofert.
  4. zał.nr 3.1 -
  5. zał. nr 3.2 -
  6. zał. nr.3.3 -
  7. zał. nr. 3.4.-
  8. zał. nr 3.5. -
  9. zał. nr. 3.6 -
  10. zał. nr 3.7.-
  11. zał. nr 3.8. -
  12. zał. nr 3.9 -
  13. zał.nr 3.10. -
  14. zał.nr 3.11.-
  15. zał.nr 3.12
  16. zał.nr 3.13. -
  17. zał. nr 3.14. -
  18. zał.nr 3.15. -
  19. zał.nr 3.16
  20. zał. nr 3.17. -
  21. zał. nr 4-
  22. zał. nr 5 -
  23. zał. nr 6 -
  24. zał. nr 7. -
  25. zał.nr 8-
  26. zał.nr 9 -
  27. Ogłoszenie o zamówieniu
  28. Odp. na I zest.pyt.
  29. informacja z otwarcia ofert
  30. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą oraz zapwewnienie usługi serwisowej oferowanego urządzenia w ramach dzierżawy i drobnego sprzętu laboratoryjnego


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3.1.B
  6. ZAŁ 3.2.B
  7. zał 3.3.B
  8. zał 3.4.B
  9. zał 3.5.B
  10. zał 3.6.B
  11. zał 3.7.B
  12. zał 3.8.B
  13. zał 3.9.B
  14. zał 3.10.B
  15. zał 3.1.1.
  16. zał 3.1.2.
  17. zał 3.1.3.
  18. zał 3.1.4.
  19. zał 3.2.
  20. zał 3.3.1.
  21. zał 3.3.2.
  22. zał 3.4. formularz
  23. zał 3.4. wymogi
  24. zał 3.5. formularz
  25. zał 3.5. wymogi
  26. zał 3.6. formularz
  27. zał 3.6. wymagania
  28. zał 3.7. formularz
  29. zał 3.7. wymagania
  30. zał 3.8. formularz
  31. zał 3.8. wymagania
  32. zał 3.9. formularz
  33. zał 3.9. wymagania
  34. zał 3.10. formularz
  35. zał 3.10. wymagania
  36. zał 3.11. formularz
  37. zał 3.11. wymagania
  38. zał 3.12. formularz
  39. zał 3.13. formularz
  40. zał 3.13. wymagania
  41. zał 3.14. formularz
  42. zał 3.14. wymagania
  43. zał 3.15. formularz
  44. zał 3.15. wymagania
  45. zał 3.16. formularz
  46. zał 4
  47. zał 5
  48. zał 6
  49. zał 8
  50. zał 9
  51. zał 7
  52. warunki graniczne dla pakietu 3.12.
  53. procedura standardowa
  54. modyfikacja SIWZ
  55. załacznik 3.7.obowiązujący
  56. modyfikacja pakiet 13 i 6B
  57. załacznik 3.13 obowiązujący
  58. załącznik 6B obowiązujacy
  59. odp na I zestaw pytań
  60. odp na II zestaw pytań
  61. zał 3.13. modyfikacja formularza asortymentowo - cenowego
  62. zał 3.14. modyfikacja wymagań
  63. zał 3.15. modyfikaca wymagań
  64. zał 3.5. modyfikacja formularza asortymentowo - cenowego
  65. projekt umowy po modyfikacjach
  66. odp. na III zest. pytań
  67. odp. na IV zestaw pytań
  68. informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

  Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2018.2190 ze zmianami) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłsza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
  2. oświadczenie
  3. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2019-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Centralna sterylizatornia

  Sterylizatornia - budowa zgodnie z programem dostosowania SPZOZ w Kościanie do określonych wymagań.


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z załącznikami
  3. projekt umowy
  4. zał 1
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. zał 5
  9. zał 6
  10. zał 7
  11. zał 8
  12. zał 9
  13. zał 10
  14. zał 11
  15. zał 12
  16. zał 13
  17. zał 14
  18. zał 15
  19. zał 16
  20. zał 17
  21. zał 18
  22. zał 19
  23. zał 20
  24. zał 21
  25. zał 22
  26. zał 23
  27. zał 24
  28. zał 25
  29. zał 26
  30. zał 27
  31. zał 28
  32. zał 29
  33. zał 30
  34. zał 31
  35. zał 32
  36. zał 33
  37. zał 34
  38. zał 35
  39. zał 36
  40. zał 37
  41. zał 38
  42. zał 39
  43. zał 41
  44. zał 42
  45. zał 43
  46. zał 44
  47. odp na I zestaw pytań
  48. informacja z otwarcia ofert
  49. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielenie świadczeń lekarskich- badania endoskopowe

  Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie badań endoskopowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zarządzenie Dyrektora
  3. Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy
  5. Oświadczenie
  6. Klauzula
  7. Zmiana Zarządzenia Wewnętrznego nr 23
  8. Rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usłg opieki serwisowej szpitalnych systemów informatycznych

  świadczenie usługi opieki serwisowej

  szpitalnych systemów informatycznych


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z załącznikami
  3. zmiana terminu składania ofert
  4. II zmiana terminu składania ofert
  5. odp na I zestaw pytań
  6. informacja z otwarcia ofert
  7. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż karetki

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu służbowego - karetki Mercedes Sprinter 331 CDI.


  Lista załączników
  1. regulamin
  2. formularz ofertowy
  3. umowa
  4. zestawienie złożonych ofert
  5. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich na Oddziale Reumatologicznym

  Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich na Oddziale Reumatologicznym SP ZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Dyrektora
  2. Ogłoszenie
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie
  5. Projekt umowy
  6. Klauzula
  7. Rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych, dla dzieci oraz zestawów pielęgnacyjnych dla noworodków

  Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych, dla dzieci oraz zestawów pielęgnacyjnych dla noworodków


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał.1- formularz ofertowy
  3. zał.2- formularz asort.ilościowo-cenowy
  4. zał.3-grupa kapitał.
  5. zał.4- Oświadczenie
  6. zał.5- oświadczenie dotyczące produktów
  7. zał.6-ośw. o parametrach produktów
  8. zał.7- projekt umowy
  9. Ogłoszenie o zamówieniu
  10. Odp. na I zest.pyt.
  11. zał.7 -projekt umowy- aktualny
  12. informacja z otwarcia ofert
  13. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich na oddziale rehabilitacji dziennej

  Konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacji  Dziennej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. zarządzenie nr 21 dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  2. ogłoszenie konkursu ofert
  3. formularz ofertowy
  4. oświadczenie
  5. klauzula
  6. projekt umowy
  7. Rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2019-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielenie świadczeń usług farmaceuty w Aptece Szpitalnej

  Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia usług farmaceuty w Aptece Szpitalnej SP ZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zarządzenie Dyrektora
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy
  5. Klauzula
  6. Rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielenie usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym

  Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zarządzenie Dyrektora
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy
  5. Oświadczenie
  6. Klauzula
  7. klauzula
  8. Rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa i montaż kotła gazowego

  Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem kotła oraz demontażem poprzedniego w budynku kotłowni Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7

  Znak sprawy: SPZOZ.EPII.23.12.2019


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. opis przedmiotu zamówienia
  3. projekt umowy
  4. załączniki do siwz
  5. SIWZ
  6. Odp. na I zest.pyt.
  7. informacja z otwarcia ofert
  8. informacja z wyboru
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich na Oddziale Intensywnej Terapii oraz Dziale Anestezjologii

  Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,realizowanych na rzecz pacjentów,na Oddziale Intensywnej Terapii oraz Dziale Anestezjologii


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Dyrektora
  2. Ogłoszenie
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie
  5. Projekt umowy
  6. KLAUZULA
  7. Rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI REUMATOLOGICZNEJ W ŚMIGLU

  Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich SP ZOZ w Kościanie- Poradnia Reumatologiczna W Śmiglu


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Dyrektora
  2. Ogłoszenie
  3. Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy
  5. Oświadczenie
  6. KLAUZULA
  7. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH NA ODDZIALE REUMATOLOGICZNYM

  Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich na oddziale reumatologicznym SP ZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Dyrektora
  2. Ogłoszenie
  3. Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy
  5. Oświadczenie
  6. KLAUZULA
  7. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej II

  Przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej II


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załączniki do SIWZ
  3. Załącznik 2A formularz asortymentowy
  4. Załącznik 4- projekt umowy
  5. Ogłoszenie o zamówieniu
  6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  7. Odp. na I zest.pyt.
  8. odp. na II zestaw pytań
  9. informacja z otwarcia ofert
  10. pakiety unieważnienie
  11. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - poradnia chirurgiczna

  Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w poradni chirurgicznej SP ZOZ w Kościanie.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie konkursu
  2. zarządzenie dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. formularz ofertowy
  4. oświadczenie
  5. projekt umowy
  6. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2019-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

  Ogłoszenie konkursu ofert  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE ORAZ ZARZĄDZENIE DYREKTORA
  2. FORMULARZ OFERTOWY
  3. KLAUZULA
  4. OŚWIADCZENIE
  5. PROJEKT UMOWY
  6. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
    udostępnił Agnieszka Marciniak dnia 2019-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  Ogłoszenie konkursu ofert  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie konkursu
  2. formularz ofertowy
  3. klauzula
  4. oświadczenie
  5. projekt umowy
  6. zarządzenie dyrektora nr 11
  7. unieważnienie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2019-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przegląd, serwis i naprawa sprzętu

  Przeglądy, konserwacje i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej

  dla

  Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej   w Kościanie

  Ul. Szpitalna 7

  64-000 Kościan


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. formularze asortymentowo - cenowe
  4. projekt umowy
  5. załaczniki do postepowania
  6. Odp. na I zest.pyt.
  7. zał. nr 2 - asort.- cen.- ostateczna wersja
  8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  9. odp. na II zestaw pytań
  10. zał 2 - ostateczna wersja po modyfikacji
  11. odp. na III zest. pytań
  12. odp. na IV zestaw pytań
  13. Doprecyzowanie
  14. informacja z otwarcia ofert
  15. brak ofert - unieważnienia postępowania
  16. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badania oddechu podczas snu

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badania oddechu podczas snu.


  Lista załączników
  1. zapyt
  2. Załącznik nr 3
  3. informacja z otwarcia ofert
  4. wybór oferty
  5. zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leku biologicznego

  dostawa leku biologicznego


  Lista załączników
  1. SIWZ z załącznikami
  2. Załącznik nr 3
  3. Ogłoszenie o zamówieniu
  4. informacja z otwarcia ofert
  5. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI w oparciu o art. 138o ustawy Pzp

  PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE

  I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

  w oparciu o art. 138o ustawy Pzp


  Lista załączników
  1. Pocedura udzielenia zamówienia na usługi społeczne
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9
  11. informacja z otwarcia ofert
  12. informacja z wyboru
  13. zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II Konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w pracowni TK i RM

  II Konkurs ofert na wykonywanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin
  3. zalącznik 1
  4. załącznik 1a
  5. załącznik 2
  6. załącznik 3
  7. załącznik 4
  8. załącznik 5
  9. załącznik 6
  10. szkic 1
  11. odp na I zestaw pytań
  12. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plany 2019

  Plany 2019


  Lista załączników
  1. plany 2019
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert w zakresie usług lekarskich - poradnia onkologiczna

  Konkurs ofert poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w poradni onkologicznej w SP ZOZ w  Kościanie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. zarządzenie dyrektora
  3. formularz ofertowy
  4. oświadczenie
  5. projekt umowy
  6. klauzula RODO
  7. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2019-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurst ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Intensywnej Terapii i Dziale Anestezjologi

  Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów wymagających opieki lekarza anestezjologii i intensywnej terapii leczonych  w Oddziale Intensywnej Terapii oraz świadczeń realizowanych w Dziale Anestezjologii SP ZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. zarządzenie dyrektora nr 3
  3. formularz ofertowy
  4. oświadczenie
  5. projekt umowy
  6. klauzula RODO
  7. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2019-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich na oddziale wewnętrznym

  Otwarty konkurs ofert o udzielenia zamówienia na udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich na oddziale wewnętrznym SP ZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. oświadczenie
  3. klauzula RODO
  4. zarządzenie dyrektora
  5. formularz ofertowy
  6. sprostowanie do ogłoszenia
  7. projekt umowy
  8. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2019-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w SOR

  Ogłoszenie konkursu ofert  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE KONKURSU
  2. ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2
  3. FORMULARZ
  4. OŚWIADCZENIE
  5. PROJEKT UMOWY
  6. KLAUZULA
  7. rozstrzygniecie SOR
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2019-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzireżawa aparatu do terapii nerkozastępczej

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

   

  w postępowaniu na dzierżawę  aparatu  do  wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych


  Lista załączników
  1. zapytanie
  2. aparat wymagania
  3. formularz asortymentowo - cenowy
  4. projekty umowy
  5. odp na I zestaw pytań
  6. odp na II zestaw pytań
  7. informacja z otwarcia ofert
  8. wybór oferty
  9. zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2019-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

  Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Kościanie

   

  nr sprawy: SPZOZ.EPII.23.27.2018

   

   

   


  Lista załączników
  1. siwz z załącznikami
  2. pakiet 1-1
  3. pakiet 1-2
  4. pakiet 2-1
  5. pakiet 2-2
  6. pakiet 2-3
  7. pakiet 2-4
  8. ogłoszenie
  9. odp na I zestaw pytań
  10. odp na II zstaw pytań
  11. informacja z otwarcia ofert
  12. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leku biologicznego

  sukcesywna dostawa leku biologicznego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. zalącznik nr3
  4. informacja z otwarcia ofert
  5. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenia w pracowniach TK i MR

  Konkurs ofert na wykonywanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych przy użyciu tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin konkursu
  3. zał 1
  4. zał 1A
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. zał 5
  9. zał 6
  10. szkice sytuacyjne
  11. wadium sprostowanie
  12. odp na pytania I
  13. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego

  Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Kościanie w charakterze:

  1) pielegniarki/pielęgniarza z /bez uprawnień kierowcy

  2) ratownik medyczny z /bez uprawnień kierowcy


  Lista załączników
  1. ogłoszenie ZRM
  2. oświadczenie ZRM
  3. projekt umowy ZRM
  4. formularz ofertowy ZRM
  5. zakres czynności
  6. zarządzenie dyrektora - ZRM
  7. sprostowanie ogłoszenia
  8. rozstrzygnięcie konkursu - ZRM
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2018-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- transport sanitarny

  Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w transporcie sanitarnym SP ZOZ w Kościanie w charakterze:

  1) pielęgniarki/pielęgniarza z/ bez uprawnień kierowcy

  2) ratownik medyczny z / bez uprawnień kierowcy


  Lista załączników
  1. ogłoszenie- TS
  2. zarządzenie dyrektora- TS
  3. oświadczenie
  4. projekt umowy- TS
  5. formularz ofertowy
  6. zakres czynności
  7. rozstrzygnięcie konkursu - TS
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2018-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w Szpitalnym Odziale Ratunkowym

  Ogłoszenie konkursu ofert ba udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym SP ZOZ w Kościanie w charakterze:

  1) pielegniarki / pielęgniarza

  2) ratownika medycznego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie SOR
  2. oświadczenie
  3. formularz ofertowy
  4. projket umowy
  5. zarządzenie dyrektora - SOR
  6. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2018-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ambulansu

  Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 1A
  5. Załącznik nr2
  6. Załącznik nr 3
  7. Załącznik nr 4
  8. Odp. na I zest.pyt.
  9. Załącznik nr1 modyfikacja
  10. informacja z otwarcia ofert
  11. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków

  Dostawa produktów farmaceutycznych


  Lista załączników
  1. SIWZ z załącznikami
  2. załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. załącznik nr4
  5. Ogłoszenie o zamówieniu
  6. JEDZ-
  7. Odp. na I zest.pyt.
  8. Ogłoszenie dodatkowe
  9. odp. na II zestaw pytań
  10. pakiet 44 - obowiązująca modyfikacja
  11. odp. na III zest. pytań
  12. uzupełnienie do III zest.pytań
  13. odpowiedź na IV zest.pytań
  14. informacja z otwarcia ofert
  15. zestawienie ofert
  16. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    otwarty konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - oddział ginekologiczno - położniczy

  Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich na oddziale ginekologiczno - położniczym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. zarządzenie dyrektora nr 23 z dnia 09.10.2018
  2. ogłoszenie - ginekologia
  3. formularz ofertowy
  4. oświadczenie do oferty
  5. projekt umowy
  6. rozstrzygnięcie - ginekologia i położnictwo
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2018-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - oddział ortopedii

  Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. formularz ofertowy
  3. oświadczenie do oferty
  4. projekt umowy
  5. zarządzenie nr 22
  6. rozstrzygnięcie - ortopedia
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2018-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dsoatwa endoprotez II postępowanie

  Dostawa endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemu ich mocowania


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2. pakiet 9
  5. zał 2. pakiet 13
  6. zał 2. pakiet 16
  7. zał 3
  8. zał 4
  9. zał 5
  10. Odp. na I zest.pyt.
  11. informacja z otwarcia ofert
  12. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkurs ofert - świadczenia zdrowotne SOR

  Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. zarządzenie dyrektora nr 19
  3. formularz ofertowy
  4. oświadczenie
  5. projekt umowy
  6. rozstrzygnięcie konkursu SOR
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2018-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Konkurs ofert - świadczenia zdrowotne

  Ogłoszenie konkursu oferto udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w oddziale ginekologiczno - położniczym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. zarządzenie dyrektora nr 18
  3. formularz ofertowy
  4. oświadczenie
  5. projekt umowy
  6. unieważnienie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2018-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu ofert

  Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. Oświadczenia oferenta
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Ogłoszenie konkursu
  5. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo – osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SPZOZ

  budowa centralnej sterylizatorni


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. projekt umowy
  4. Załącznik nr 7.1
  5. Załącznik 7.2
  6. załącznik 7.3
  7. załącznik 7.4
  8. załącznik 7.5
  9. załącznik 7.6
  10. załącznik 7.7
  11. załącznik 7.8
  12. załącznik 7.9
  13. załącznik 7.10
  14. załącznik 7.11
  15. załącznik 7.12
  16. załącznik 7.13
  17. załącznik 7.14
  18. załącznik 7.15
  19. załącznik 7.16
  20. załącznik 7.17
  21. załącznik 7.18
  22. załącznik 7.19
  23. załącznik 7.20
  24. załącznik 7.21
  25. załącznik 7.22
  26. załącznik 7.23
  27. załącznik 7.24
  28. załacznik 7.25
  29. załącznik 7.26
  30. załącznik 7.27
  31. załącznik 7.28
  32. załącznik 7.29
  33. załącznik 7.30
  34. załącznik 7.31
  35. załącznik 7.32
  36. załącznik 7.33
  37. Zawiadomienie o zmianie nazwy postępowania
  38. Odp. na I zest.pyt.
  39. kosztorys dodatkowy
  40. zał.7.34
  41. informacja z otwarcia ofert
  42. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór, transport i przetwarzanie- unieszkodliwienie odpadów medycznych.

  Odpady medyczne


  Lista załączników
  1. SIWZ z załącznikami
  2. Ogłoszenie o zamówieniu
  3. odpowiedź na pytania
  4. informacja z otwarcia ofert
  5. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWA PROTEZ

  Dostawa endoprotez i implantów


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2- pakiet 1
  4. załącznik nr 2 - pakiet 2
  5. załącznik nr 2 - pakiet 3
  6. załącznik nr2 - pakiet 4
  7. załącznik nr 2- pakiet 5
  8. załącznik nr 2- pakiet 6
  9. załącznik nr 2 - pakiet 7
  10. załącznik nr 2- pakiet 8
  11. załącznik nr 2- pakiet 9
  12. załącznik nr 2 - pakiet 10
  13. załącznik nr 2 - pakiet 11
  14. załącznik nr 2 - pakiet 12
  15. załącznik nr 2 - pakiet 13
  16. załącznik nr 2 - pakiet 14
  17. załącznik nr 2 - pakiet 15
  18. załącznik nr 2 - pakiet 16
  19. załącznik nr2 - pakiet 17
  20. Załącznik nr 3
  21. załącznik nr4
  22. JEDZ- PDF
  23. JEDZ- XML
  24. Instrukcja JEDZ
  25. Ogłoszenie o zamówieniu
  26. informacja z otwarcia ofert
  27. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bufor wody pitnej - zapytanie oferowe

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie buforu wody pitnej.


  Lista załączników
  1. zapytanie - dokumenty
  2. opis przedmiotu zamówienia
  3. oświadczenie ROODO
  4. informacja z otwarcia ofert
  5. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Kościanie

  Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
  leczniczą PAKIET II 1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2.
  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 4. Ubezpieczenie mienia od
  kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 6. Ubezpieczenie
  maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych


  Lista załączników
  1. dostęp do dokumentów
  2. ogło ozm ogłoszenia
  3. informacja z otwarcia ofert
  4. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sukcesywna dostawa materiałów szewnych II

  Sukcesywna dostawa materiałów szewnych


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe+zał.1+zał.2
  2. formularz ofertowo- ilościowo- cenowy
  3. Odp. na I zest.pyt.
  4. informacja z otwarcia ofert
  5. ocena iwybór oferty
  6. UNIEWAŻNIENIE I PONOWNY WYBÓR
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie Konkursu ofert

  Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie usług lekarskich: nadzór w godzinach dyżurowych (dni robocze, soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy) nad pacjentami oddziałów: paliatywnego, rehabilitacyjnego, reumatologicznego i zakładu opiekuńczo - leczniczego.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie konkuru ofert
  2. zarządzenie dyrektora nr 15
  3. formularz ofertowy
  4. oświadczenie
  5. projekt umowy
  6. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2018-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłszenie konkursu ofert

  Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie usług lekarskich: nadzór w godzinach dyżurowych (dni robocze, soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy) nad pacjentami oddziałów: paliatywnego, rehabilitacyjnego, reumatologicznego, szpitalnego oddziału ratunkowego i zakładu opiekuńczo - leczniczego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenia oferenta
  5. Projekt umowy
  6. odwołanie konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczenia lekarskich w Pracowni badań serca, naczyń, nadciśnienia tętniczego i neuropatii autonomiczne

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Pracowni badań serca, naczyń, nadciśnienia tętniczego i neuropatii autonomicznej, zaburzeń snu i oddychania i Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Kościanie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Oświadczenia oferenta
  4. Formularz ofertowy
  5. Projekt umowy
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Kościanie

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sukcesywna dostawa materiałów szewnych

  Sukcesywna dostawa materiałów szewnych


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik nr2
  3. Załącznik nr 3
  4. Ogłoszenie o zamówieniu
  5. Odp. na I zest.pyt.
  6. załącznik nr 2 obowiązujący
  7. odp.na II zest.pytań
  8. informacja z otwarcia ofert
  9. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa aparatu RTG z ramieniem C

  SPZOZ w Kościanie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu RTG  z ramieniem C


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. siwz z załącznikami
  3. formularz asortymentowo - cenowy
  4. wymagania i parametry techniczne
  5. odp na I zestaw pytań
  6. zał 4 po modyfikacji
  7. odp na II zestaw pytań
  8. zał 1 obowiązujący
  9. zał 5 obowiązujący
  10. informacja z otwarcia ofert
  11. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu o udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Kardiologicznej.

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie usług lekarskich w Poradni Kardiologicznej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Projekt umowy
  4. Oświadczenia oferenta
  5. Formularz ofertowy
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu o udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Ortopedycznej.

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie usług lekarskich w Poradni Ortopedycznej.

   

  W Zarządzeniu Dyrektora SP ZOZ w Kościanie został stwierdzony błąd pisarski, we wszytskich miejscach gdzie zostało użyte stwierdzenie: "lub ukończył 2,5 roku specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu" winno być "lub ukończył 2,0 rok specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu".

     Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Oświadczenia oferenta
  4. Projekt umowy
  5. Formularz ofertowy
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłosznie konkursu ofert na świadczenie usług lekarza radiologa

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłsza konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy w zakresie realizowania usług lekarza radiologa


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenia oferenta
  5. Projekt umowy
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa videokolonoskopu

  Dostawa videokolonoskopu


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z załącznikami
  3. formularz cenowy
  4. wymagania i parametry techniczne
  5. informacja z otwarcia ofert
  6. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń - zespoły transportowe

  Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.160 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2017.1938 ze zmianami)

   

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7

  zaprasza

   

  do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zespołach transportowych  w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie w charakterze:

   

  1)       pielęgniarki / pielęgniarza z/bez uprawnieniami kierowcy lub

  2)       ratownik medyczny z/bez uprawnieniami kierowcy

  3)       sanitariusza kierowcy pojazdów uprzywilejowanych


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. zarządzenie dyrektora
  3. formularz ofertowy
  4. oświadczenie
  5. projekt umowy
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Barbara Łakoma dnia 2018-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczenia lekarskich w Pracowni badań serca, naczyń, nadciśnienia tętniczego i neuropatii autonomiczne

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Pracowni badań serca, naczyń, nadciśnienia tętniczego i neuropatii autonomicznej, zaburzeń snu i oddychania i Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Kościanie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenia oferenta
  5. Projekt umowy
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia pielęgniarskie wyjazdowe w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie usług wyjazdowych pielegniarskich w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej


  Lista załączników
  1. Projekt umowy
  2. Ogłoszenie konkursu
  3. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  4. Formularz ofertowy
  5. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badania oddechu podczas snu

  Sukcesywna dostawa materiałów od badania oddechu podczas snu.


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe
  2. formularz ofertowo- ilościowo- cenowy
  3. informacja z otwarcia ofert
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu o udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie stopy cukrzycowej

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie usług lekarskich w Poradni Diabetologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia tzw. stopy cukrzycowej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy
  5. Oświadczenie oferenta
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu o udzielanie świadczeń lekarskich w SOR i ZRM

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń lekarskich i pełnienia dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) oraz w Zespole Ratownictwa Medycznego (ZRM)      


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Projekt umowy
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie oferenta
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

  Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Zał.2 formularz asort.-cen
  4. Załącznik nr 3
  5. Odp. na I zest.pyt.
  6. odp.na II zest.pytań
  7. Opatrunki III zest.pytań
  8. sprostowanie
  9. informacja z otwarcia ofert
  10. uniewaznienie
  11. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa USG Reumatologia - II postępowanie

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

   

  w postępowaniu na dostawę aparatu USG


  Lista załączników
  1. zapytanie i załączniki
  2. wymagane parametry i warunki sprzedaży
  3. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyżywienie - usługi społeczne

  PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE

  I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

  w oparciu o art. 138o ustawy Pzp


  Lista załączników
  1. ogłoszenie z procedurą udzielania zamówienia
  2. zał 1
  3. zał 2
  4. zał 3
  5. zał 4
  6. zał 5
  7. zał 6
  8. zał 7
  9. za 8
  10. informacja z otwarcia ofert
  11. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłosznie konkursu ofert na świadczenie usług lekarza radiologa

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy radiologów w zakresie wykonywania badań USG i USG Doppller oraz opisie badań RTG


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Projekt umowy
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenia oferenta
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup z dostawą preparatów do dezynfekcji

  Zakup z dostawą preparatów dodezynfekcji.


  Lista załączników
  1. oglo zam
  2. siwz z załącznikami
  3. formularz asortymentowo - cenowy
  4. projekt umowy
  5. odp na I zestaw pytań
  6. informacja z otwarcia ofert
  7. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan zamówień 2018

  Plan zamówień ma rok 2018


  Lista załączników
  1. plan zamówień
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa USG Reumatologia

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

   

  w postępowaniu na dostawę aparatu USG


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert
  2. wymagane parametry i warunki sprzedaży
  3. odp na pytania
  4. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenie usług lekarskich w SOR i ZRM

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadzceń lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespołach Ratownictwa Medycznego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenia oferenta
  5. Projekt umowy
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłosznie konkursu ofert na świadczenie usług w zespołach transportowych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki / pielegniarzy lub pielęgniarki / pielęgniarzy posiadających uprawnienia kierowcy lub ratowników medycznych lub ratowników medycznych posiadających uprawninia kierowcy w zespołach transportowych.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kościanie
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenia oferenta
  5. Projekt umowy
  6. Zakres czynności
  7. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2018-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierżawa aparatu do wykonywania terapii nerkozastępczych

  ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

   w postępowaniu na

  dzierżawę  aparatu  do  wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych


  Lista załączników
  1. zapytanie
  2. wymagane parametry
  3. formularz asortymentowo - cenowy
  4. projekty umów
  5. sprostowanie
  6. obowiązujący projekt umowy
  7. informacja z otwarcia ofert
  8. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2018-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawę aparatu USG z dwoma głowicami – drugie postępowanie

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO


  Lista załączników
  1. zapytanie i załączniki
  2. wymagania i parametry techniczne
  3. odp na I zestaw pytań
  4. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku III

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, którego zestawienie oraz orientacyjne zapotrzebowanie przedstawione jest w załączonym do niniejszej specyfikacji „Formularzu cenowym".


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z załącznikami
  3. projekt umowy
  4. formularz cenowy
  5. odp na I zestaw pytań
  6. odp na II zestaw pytań
  7. odp na III zestaw pytań
  8. odp na IV zestw pytań
  9. odp na V zestaw pytań
  10. informacja z otwarcia ofert
  11. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dsotawa zamkniętego systemu pobierania krwi

  Dostawa systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno - próżniową


  Lista załączników
  1. ogło o zam
  2. siwz z załącznikami
  3. zał 2 formularz asortymentowo - cenowy
  4. odp na I zestaw pytań
  5. odp na II zestaw pytań
  6. informacja z otwarcia ofert
  7. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa filmów i odczynników do RTG i mammografii

  Dostawa materiałów do RTG


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał.2 formularz asort.-cen
  3. zał.3- projekt umowy
  4. Ogłoszenie o zamówieniu
  5. Odp. na I zest.pyt.
  6. informacja z otwarcia ofert
  7. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przystosowanie części powierzchni piwnic „pawilonu chirurgicznego” na gabinety lekarskie.

  Przystosowanie części powierzchni piwnic „pawilonu chirurgicznego” na gabinety lekarskie.


  Lista załączników
  1. ogło o zam
  2. zał 5.1.
  3. zał 5.2.
  4. zał 5.3.
  5. zał 5.4.
  6. zał 5.5.
  7. zał 5.6.
  8. zał 5.7.
  9. zał 5.8.
  10. zał 5.9.
  11. zał 5.10.
  12. zał 5.11.
  13. zał 5.12.
  14. zał 5.13.
  15. zał 5.14.
  16. zał 5.15.
  17. zał 5.16.
  18. zał 5.17.
  19. zał 5.18.
  20. zał 5.19.
  21. zał 5.20.
  22. zał 5.21.
  23. zał 5.22.
  24. zał 5.23.
  25. zał 5.24.
  26. zał 5.25.
  27. zał 5.26.
  28. zał 5.27.
  29. odp na I zestaw pytań
  30. odp na II zestaw pytań
  31. siwz z załącznikami
  32. kosztorys uzupełniający
  33. odp na III zestaw pytań
  34. informacja z otwarcia ofert
  35. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłosznie konkursu ofert na świadczenie usług w zespołach transportowych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki / pielegniarzy lub pielęgniarki / pielęgniarzy posiadających uprawnienia kierowcy lub ratowników medycznych lub ratowników medycznych posiadających uprawninia kierowcy w zespołach transportowych.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. umowa_projekt
  3. oświadczenia
  4. formularz_ofertowy
  5. zakres_czynności
  6. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłosznie konkursu ofert na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych posiadających uprawninia kierowcy w zespołach ratownictwa medycznego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. umowa_projekt
  3. zakres_czynności_ratownik
  4. zakres_czynności_ratownik + kierowca
  5. oświadczenia
  6. formularz_ofertowy
  7. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłosznie konkursu ofert na świadczenie usług lekarza rehabilitacji medycznej

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. umowa_projekt
  3. formularz_ofertowy
  4. Rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż z dostawa USG

  ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

   

  w postępowaniu na dostawę aparatu USG z dwoma głowicami


  Lista załączników
  1. zapytanie i załączniki
  2. wymagania i parametry techniczne
  3. odp na I zestaw pytań
  4. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ochrona - usługi społeczne

  zamówieniń na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wymienione w załaczniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do dyrektywy 2014/25/UE, zwane dalej "zamówieniami na usługi społeczne", jeżeli wartość zamówienia jest wyższa niż 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 750 000 euro udziela się zgodnie z niniejszą procedrą


  Lista załączników
  1. Procedura udzielania z ogłoszeniem
  2. opis przedmiotu zamówienia
  3. plan Szpitala
  4. istotne postanowienia do umowy
  5. formularz ofertowy
  6. oświadczenia
  7. doprecyzowanie miejsca składania i otwarcia ofert
  8. informacja z otwarcia ofert
  9. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków

  Dostawa leków


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał.2
  3. zał.3 projekt umowy
  4. Ogłoszenie o zamówieniu
  5. Odp. na I zest.pyt.
  6. odp.na II zest.pytań
  7. odp.na III zest.pytań
  8. informacja z otwarcia ofert
  9. zestawienie ofert - leki
  10. rozstrzygnięcie
  11. unieważnienie wyboru - pakiet 13 i 14
  12. Rozstrzygnięcie pakiet 13 i 14
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytkuII

  Dostawa sprzętu medycznego jenorazowego użytku II


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik nr2
  3. Załącznik nr 3
  4. Ogłoszenie o zamówieniu
  5. odpowiedź na I zest. pyt. Jednorazówk
  6. informacja z otwarcia zestawienie ofert
  7. uniewaznienie
  8. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa energii

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji  dla

  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kościanie
  Lista załączników
  1. odł o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. zał 1
  4. zał 2.1.
  5. informacja z otwarcia ofert
  6. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Prosektoruim - wydzierżawienie

  Wydzierżawienie pomieszczeń - prosektorium


  Lista załączników
  1. wykaz pomieszczeń
  2. ogłoszenie
  3. formularz ofertowy
  4. projekt umowy
  5. regulamin postępowania
  6. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu na wybór Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Informacja o zatrudnieniu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu na wybór Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Informacja o rozstrzygnięciu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłosznie konkursu ofert na świadczenia usług lekarskich w zakresie nocnej i świąteczneij opieki zdrowotnej

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług lekarskich w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu ofert
  2. Zarządzenie Nr 29
  3. Formularz ofertowy
  4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usług utrzymania czystości

  Świadczenie usług utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. siwz
  2. zał 2.1. formularz ofertowy
  3. zał 2.2. koncepcja wykonania
  4. zał 3 zozbowiązania
  5. zał 4 projekt umowy
  6. zał 5 opis przedmiotu zamówienia
  7. tab 5.1. plan sprzątania
  8. tab 5.2.
  9. tab 5.3.
  10. tab 5.4.
  11. tab 5.5.
  12. tab 5.6.
  13. tab 5.7.
  14. tab 5.8.
  15. tab 5.9.
  16. tab 5.10.
  17. tab 5.11.
  18. tab 5.12.
  19. tab 5.13.
  20. tab 5.14.
  21. tab 4 szczegółowy wykaz powierzchi
  22. zał 6 wykaz usług
  23. Ogłoszenie o zamówieniu
  24. odp na I zestaw pytań
  25. informacja z otwarcia ofert
  26. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał.nr2 umowa
  4. zał.nr 1
  5. odpowiedź na I zest. pyt. Jednorazówk
  6. odp.na II zest.pytań
  7. odp.na III zest.pytań
  8. odp. na IV zest.pytań
  9. odp. na V zest.pytań
  10. Wadium-sprostowanie numeru konta
  11. informacja z otwarcia ofert
  12. informacja z otwarcia zestawienie ofert
  13. Sprostowanie informacji z otwarcia
  14. unieważnione postępowanie w częściach
  15. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania

  Dostawa endoprotez


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał.nr2 umowa
  4. zał.1.1
  5. zał.1.2
  6. zał.1.3.
  7. zał.1.4.
  8. zał.1.5.
  9. zał.1.6.
  10. zał.1.7.
  11. zał.1.8.
  12. zał.1.10.
  13. zał.1.11.
  14. zał.1.12.
  15. zał.1.13.
  16. zał.1.14.
  17. Odp. na I zest.pyt.
  18. zał.1.9.
  19. Wadium- prawidłowy numer konta
  20. informacja z otwarcia ofert
  21. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa paliwa II

  Dostawa paliwa dla SPZOZ w Koscianie


  Lista załączników
  1. ogl o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. informacja z otwarcia ofert
  4. wybór oferty paliwo
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości w Śmiglu - drugi przetarg

  Sprzedaż nieruchomości w Śmiglu II przetarg


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin i warunki przetargu
  3. informacja z otwarcia ofert
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa paliwa

  Dostawa paliw dla pojazdów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. odp na I zestaw pytań
  4. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenie usług farmaceuty w Aptece Szpitalnej

  Dyrekcja SP ZOZ w Kościanie ogłasza konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o świadczenie usług farmaceuty w Aptece Szpitalnej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu ofert
  2. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

  Dostawa do siedziby Zamawiającego kosztem i staraniem dostawcy  laboratoryjnych odczynników manualnych oraz drobnego sprzętu zwanych w dalszej części materiałami  wraz z  analizatorem który będzie dzierżawiony przez zamawiającego   o parametrach technicznych nie mniejszych i nie gorszych od określonych


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. zał 2.1B
  4. zał 2.1LAB
  5. zał 2.2B
  6. zał 2.2LAB
  7. zał 2.3B
  8. zał 2.3LAB
  9. zał 2.4B
  10. zał 2.4LAB
  11. zał 2.5B
  12. zał 2.5LAB
  13. zał 2.6B
  14. zał 2.6LAB
  15. zał 2.7B
  16. zał 2.8B
  17. zał 2.9B
  18. zał 2.10B
  19. odp na I zestaw pytań
  20. zmiana terminu składania ofert
  21. odp na II zestaw pytań
  22. odp na III zestaw pytań
  23. odp na IV zestaw pytań
  24. odp na V zestaw pytań
  25. informacja z otwarcia ofert
  26. załącznik do zest.ofert odczynniki
  27. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Narzędzia do endoskopii

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zal
  3. zał 2 formularz asortymentowo - cenowy
  4. ogł o zm ogł
  5. odp na I zestaw pytań
  6. odp.na II zest.pytań
  7. informacja z otwarcia ofert
  8. endoskopia wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Stół operacyjny ortopedyxzny

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. zał 2a opis i wymagania
  3. zał 2b formularz cenowo -kosztowy
  4. siwz z zal
  5. odp na I zestaw pytań
  6. odp na II zestaw pytań
  7. informacja z otwarcia ofert
  8. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostaw pieluchomajtek dla dorosłych, dla dzieci oraz zestawów dla noworodka

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3a
  6. zał 3b
  7. zał 4a
  8. zał 4b
  9. zał 5
  10. zał 6
  11. zał 7
  12. zał 8
  13. odp na I zestaw pytań
  14. informacja z otwarcia ofert
  15. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenie usług lekarskich w SOR i ZRM

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadzceń lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespołach Ratownictwa Medycznego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu ofert
  2. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości Śmigiel

  Sprzedaż nieruchomości w Śmiglu.


  Lista załączników
  1. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  2. ogłoszenie o przetargu
  3. warunki przetargu
  4. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu ofert
  2. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika i butli

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3a
  6. zał 3b
  7. zał 4a
  8. zał 4b
  9. zał 5
  10. zał 6
  11. zał 7
  12. odp na I zestaw pytań
  13. ogłoszenie o zm ogłoszenia
  14. zał 2 obowiązujący
  15. zał 2A obowiazujacy
  16. zał 5 obowiązujący formularz ofertowy
  17. odp na II zestaw pytań
  18. informacja z otwarcia ofert
  19. rozstrzygnięcie w części 1 i 2
  20. rozstrzygnięcie postępowania w cześci 2A
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa prania

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. opis przedmiotu zamówienia
  4. projekt umowy
  5. odp na I zestaw pytań
  6. informacja z otwarcia ofert
  7. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłosznie konkursu ofert na świadczenia lekarskie w zakresie OIT i Dziale Anestezjologii

  Dyrekcja SP ZOZ w Kościanie ogłosza konkurs ofert na świadczenia lekarskie w udzielane w Oddziale Intensywnej Terapii oraz Dziale Anestezjologii.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu ofert_aktualne
  2. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przystosowanie pomieszczeń szpitala po Oddziale Reumatologicznym na Zakład Opieki Leczniczej.

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2.1.
  5. zał 2.2.
  6. zał 3.1.
  7. zał 3.2.
  8. zał 3.3.
  9. zał 3.4.
  10. zał 3.5.
  11. zał 3.6.
  12. zał 3.7.
  13. zał 3.8.
  14. zał 3.9.
  15. zał 3.10.
  16. zał 3.11.
  17. zał 3.12.
  18. zał 3.13.
  19. zał 3.14.
  20. zał 3.15.
  21. zał 3.16.
  22. zał 4
  23. zał 5
  24. zał 6
  25. zał 7
  26. zał 8
  27. odp na I zestaw pytań
  28. informacja z otwarcia ofert
  29. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu na wybór Pielęgniarki Oddziałowej SOR

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu na realizację świadczeń lekarskich w Oddziale Wewnętrznym

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Wewnętrznym.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłaszenie konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Dziecięcego

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Dziecięcego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłaszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w SOR

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie kunkursu ofert na udzialnie śwuiadczeń w SOR
  2. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego.

   

  W związku z oczywistym błędem w Ogłoszeniu SP ZOZ w Kościanie zamieszcza poprawną wersję, jednocześnie informujemy, iż błąd dotyczy składu osobowego Komisji Konkursowej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu na świadczenie usług w ZRM
  2. Ogłoszenie konkurus ofert_poprawione
  3. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenie usług lekarskich w Oddziale Wewnętrznym

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług lekarskich w Oddziale Wewnętrznym


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu na świadczenie usług lekarskich w Oddz. Wew.
  2. Wyniki konkursu ofert
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż agregatu prądotwórczego

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin i warunki przetargu
  3. zdjęcie 1
  4. zdjęcie 2
  5. zdjęcie 3
  6. zdjęcie 4
  7. zdjęcie 5
  8. zdjęcie 6
  9. zdjęcie 7
  10. zdjęcie 8
  11. zał nr 1 formularz ofertowy
  12. protokół z przetargu -rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Dostawa ultrasonografu z trzema głowicami

  Lista załączników
  1. Ogł zam
  2. siwz z załacznikami
  3. zał 2 formularz kosztowy
  4. odp na I zestaw pytań
  5. informacja z otwarcia ofert
  6. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłosznie konkursu ofert na świadczenia lekarskie w zakresie USG Doppler

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskiech w zakresie badań USG Doppler.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu na świadczenia lekarskie w zakresie USG Doppler
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów do badania oddechu podczas snu

  Lista załączników
  1. ogło o zam
  2. siwz z zał
  3. formularz asortymentowo - cenowy
  4. Odp. na I zes.pytań
  5. informacja z otwarcia ofert
  6. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłosznie konkursu ofert Poradnia Diabetologiczna

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłosza postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Diabetologcznej.


  Lista załączników
  1. Ogłosznie konkursu ofert_p. diabetologia
  2. Ogłoszenie wyniku konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz śrdoków trwałaych przeznaczonych do zbycia

  Lista załączników
  1. wykaz środków
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan zamówień na 2017 r.

  Lista załączników
  1. plan
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na świadczenia lekarskie w Oddziale Chirurgicznym

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs na świadczenia lekarskie w Oddziale Chirurgicznym.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie konkursu oddział chirurgiczny
  2. Ogło. Wyniku Konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierżawa prosektorium

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin przetargu
  3. formularz oferowy
  4. projekt umowy
  5. projekt umowy modyfikacja
  6. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu na wybór Ordynatora Oddziału Dzięcięcego

  Ogłoszenie konkursu na wybór Ordynatora Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu na wybór Ordynatora Oddz. Dzięcięcego
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierżawa prosektorium - wykaz nieruchomości

  Lista załączników
  1. wykaz nieruchomości
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ambulansu II

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. zał 5
  9. odp na I zestaw pytań
  10. formularz ofertowy po modyfikacji
  11. informacja z otwarcia - KARETKA II
  12. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2017-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie w Poradni Położniczo - Ginekologicznej w Kościanie

  Ogłoszenie oraz warunki konkursu na udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Położniczo - Ginekologicznej w Kościanie.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie i warunki konkursu
  2. wyniki_konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2017-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ambulansu

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. zał 5
  9. odp na I zestaw pytań
  10. informacja z otwarcia ofert
  11. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji okulistycznych i laryngologicznych

  Ogłoszenie i warunki konkursu na świadczenie usług lekarskich w zakresie konsultacji specjalistycznych w dziedzinie laryngologii i okulistyki dla pacjentów oddziałów szpitalnych i poradni medycyny sportowej.


  Lista załączników
  1. Konkurs ogło i warun_laryngologia i okulistyka
  2. unieważnienie_postępowania
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2016-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  Ogłoszenie i warunki konkurs na świadczenia lekarskie udzielane w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu


  Lista załączników
  1. ogłoszenie i warunki konkursu oddział ortopedii
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2016-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usług gastronomicznych-catering

  Świadczenie usług gastronomicznych- catering


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał.1
  3. zał.2
  4. zał.3
  5. zał.4
  6. zał.5
  7. zał.6
  8. zał.7
  9. zał.8
  10. zał.9
  11. zał.10
  12. ogłoszenie o zamówieniu
  13. informacja z otwarcia ofert
  14. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie w Oddziale Reumatologicznym

  Konkurs na świadczenia lekarskie w Oddziale Reumatologicznym


  Lista załączników
  1. ogłoszenie i warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2016-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie w Oddziale Chirurgicznym

  Lista załączników
  1. ogło i warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie na SOR/ZRM

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. ogło wyników konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie na Oddziale Wewnętrznym

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. ogło wyników konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa produktów farmaceutycznych

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. ESPD
  4. JEDZ
  5. zał 3 formularze asortymentowo cenowe
  6. zał 5 projekt umowy
  7. formularz oferowy
  8. odp na I zestaw pytań
  9. odp na III zestaw pytań
  10. odp na II zestaw pytań
  11. informacja z otwarcia ofert
  12. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na stanowisko Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. ogłoszenie_wyników_konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na Ordynatora Chirurgii

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa protez II postępowanie

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2.1.
  5. zał 2.2.
  6. zał 4
  7. zał 6
  8. zał 7
  9. zał 8
  10. zał 3.6.
  11. zał 3.7.
  12. zał 3.8.
  13. zał 3.11.
  14. odp na I zestaw pytań
  15. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert w zakresie diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie i warunki konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w SOR i RTM

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłosza konkurs ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Zespołach Ratownictwa Medycznego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie konkursu ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w SOR i RTM
  2. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2016-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przystosowanie pomieszczeń szpitala na Oddział Ginekologiczno – Położniczy – parter.

  Przystosowanie pomieszczeń szpitala na oddział Ginekologiczno - Położniczy


  Lista załączników
  1. zał 1
  2. zał 2.1
  3. zał 2.2
  4. zał 4
  5. zał 5
  6. zał 6
  7. zał 7
  8. zał 8
  9. zał.3.1.
  10. zał.3.2.
  11. zał.3.3.
  12. zał.3.4.
  13. zał.3.5.
  14. zał.3.6.
  15. zał.3.7.
  16. zał.3.8.
  17. zał.3.9.
  18. zał.3.10.
  19. zał.3.11.
  20. zał.3.12.
  21. zał.3.13.
  22. zał.3.14.
  23. zał.3.15.
  24. zał.3.16.
  25. zał.3.17.
  26. zał.3.18.
  27. SIWZ
  28. ogłoszenie o zamówieniu
  29. informacja z otwarcia ofert
  30. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa protez

  dostawa protez


  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2.1.
  5. zał 2.2.
  6. zał 2.3.
  7. zał 3.1.
  8. zał 3.2.
  9. zał 3.3.
  10. zał 3.4.
  11. zał 3.5.
  12. zał 3.6.
  13. zał 3.7.
  14. zał 3.8.
  15. zał 3.9.
  16. zał 3.10.
  17. zał 3.11.
  18. zał 3.12.
  19. zał 3.13.
  20. zał 3.14.
  21. zał 3.15.
  22. zał 3.16.
  23. zał 4
  24. Odp. na I zes.pytań
  25. Odp. na II zest. pytań
  26. Odp. na III zest.pytań
  27. Odp. na IV zest.pytan
  28. informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie w Poradni Chirurgicznej i/lub Oddziale Chirurgicznym

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w Poradni Nefrologicznej

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w Poradni Reumatologicznej

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenia lekarskie na SOR i ZRM

  Lista załączników
  1. ogło i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Adaptacja części powierzchni piwnic „pawilonu chirurgicznego” na archiwum oraz remont Poradni Chirurgicznej

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał 5.1.
  4. zał 5.2.
  5. zał 5.3.
  6. zał 5.4.
  7. zał 5.5.
  8. zał 5.6.
  9. zał 5.7.
  10. zał 5.8.
  11. zał 5.9.
  12. zał 5.10.
  13. zał 5.11.
  14. zał 5.12.
  15. zał 5.13.
  16. zał 5.14.
  17. zał 5.15.
  18. zał 5.16.
  19. odp na I zestaw pytań
  20. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usługi dostępu do nowych wersji posiadanych systemów informatycznych

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. odp na I zestaw pytań
  4. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 1.2.
  6. zał 1.3.
  7. zał 1.4.
  8. zał 1.5.
  9. zał 1.6.
  10. zał 1.7.
  11. zał 2
  12. zał 3
  13. zał 4
  14. zał 5
  15. zał 6
  16. zał 7
  17. zał 8
  18. zał 9
  19. zał 10
  20. zał 11
  21. zał 12
  22. SIWZ aktualne - termin składania ofert
  23. odp na I zestaw pytań
  24. odp na II zestaw pytań
  25. modyfikacja 1.6.
  26. zał 1.6. obowiązujący
  27. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na usługi lekarskie w Oddziale Reumatologii

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na konsultacje laryngoliczne oraz w ramach Poradni Medycyny Sportowej

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich na Oddziale Chirurgicznym

  Lista załączników
  1. ogl z warunkami konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na śwadczenia lekarskie na Oddziale Intensywnej Terapii

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w Poradni Okologicznej

  Lista załączników
  1. ogl z warunkami konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków biologicznych

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał 2 form asort - cenowe
  4. odp na I zestaw pytań
  5. Rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oddymianie klatki K5

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. zał 5.1.
  4. zał 5.2.
  5. zał 5.3.
  6. zał 5.4.
  7. zał 5.5.
  8. zał 5.6.
  9. zał 5.7.
  10. zał 5.8.
  11. zał 5.9.
  12. zal 5.10.
  13. zał 5.11.
  14. zał 5.12.
  15. zał 5.13.
  16. zał 5.14.
  17. zał 5.15.
  18. zał 5.16.
  19. zał 5.17.
  20. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów szewnych

  Sukcesywna dostawa materiałów szewnych


  Lista załączników
  1. Ogło o zam
  2. Siwz
  3. zał.1.1-10 asort.-cen
  4. zał.1 form.ofert.
  5. zał.2-oświadczenie
  6. zał.3-ośw.o niep.wyklucz.
  7. zał.5 -proj.umowy
  8. zał.6
  9. Odp. na I zes.pytań
  10. Modyfikacja SIWZ w rozdz.XII
  11. Modyfikacja zał.1 -for.ofert.cen
  12. Rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-04-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa urządzeń medycznych

  Dostawa urządz.med.-1. Stanowiska do rseu.nowor.

                                 2.System do oceny neuropatii


  Lista załączników
  1. Ogło o zam
  2. SIWZ
  3. proj.umowy
  4. zał.5.1
  5. zał.5.2
  6. Odp. na I zes.pytań
  7. Rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs w zakresie usług lekarskich polegających na odczycie i opisie zdjęć

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygniecie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycyna sportowa

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygniecie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przeglądy, konserwacje i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej II

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. projekt umowy
  4. zał 8 asortymentowo - cenowy
  5. modyfikacja siwz I
  6. ogł o zm ogł
  7. odp na I zestaw pytań
  8. unieważnienie psotępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup videobronchoskopu

  Postępowanie do 30 000 euro


  Lista załączników
  1. zaproszenie ze specyfiką zamówienia
  2. prametry graniczne
  3. projekt umowy
  4. Rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa inkubatorów

  Dostawa trzech inkubatorów do SP ZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał 2
  3. zał 5
  4. Ogło o zam
  5. Odp. na I zes.pytań
  6. Odp. na II zest. pytań
  7. cd odpowiedzi na II zestaw pytań
  8. Rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie z warunkami konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Materiały eksploatacyjne do badania oddechu podczas snu

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badania oddechu podczas snu


  Lista załączników
  1. Ogło o zam
  2. SIWZ
  3. formularze asort- cen
  4. zał 1
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. Odp. na I zes.pytań
  10. formularze asort- cen modyf
  11. Rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przeglądy, konserwacje i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. projekt umowy
  4. zakres asortymentowy
  5. odp na I zestaw pytań
  6. obowiązujący formularz asortymentowy
  7. obowiązująca umowa
  8. ogł o zmianie ogłszenia
  9. odp na II zestaw pytań
  10. zakres asortymentowy ostateczny
  11. odp na III zestaw pytań
  12. odpowiedzi na IV zest.pytań
  13. zał.8 asort.cen
  14. rozstrzygnięcie postępowania
  15. unieważnienie wyboru 8.34.
  16. rozstrzygniecie pakit 8.34.
  17. uniewaznienie rozstrzygniecia
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów opatrunkowych II

  Dostawa materiałów opatrunkowych.


  Lista załączników
  1. Ogło o zam
  2. SIWZ
  3. zał 2
  4. zał 1
  5. zał 3
  6. zał 5
  7. zał 6
  8. formularze asort- cen
  9. Odp. na I zes.pytań
  10. Pakiet 3A-mod
  11. WYBÓR OFERT
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przystosowanie pomieszczeń szpitala na Oddział Reumatologii

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał 5.1.
  4. zał 5.2.
  5. zał 5.3.
  6. zał 5.4.
  7. zał 5.5.
  8. zał 5.6.
  9. zał 5.7.
  10. zał 5.8.
  11. zał 5.9.
  12. zał 5.10.
  13. zał 5.11.
  14. zał 5.12.
  15. zał 5.13.
  16. zał 5.14.
  17. zał 5.15.
  18. zał 5.16.
  19. zał 6.1.
  20. zał 6.2.
  21. zał 5.17.
  22. odp na I zestaw pytań
  23. odp na II zestaw pytań
  24. rozstrzygniecie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkursu ofert na badania radiologiczne z opisem

  Lista załączników
  1. waruki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie na dostawę materiałów do badania oddechu podczas snu

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  zaprasza do udziału w potępowaniu na dostwę materiałów ekspoloatacyjnych do badania oddechu podczas snu.

  Postepowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełen tekst zaproszaenia zamieszczoni jako plik do pobrania.


  Lista załączników
  1. Zaproszanie z warunkami udziału
  2. zakres zamówienia
  3. modyfikacja zakresu - obowiązująca
  4. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych

  Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych


  Lista załączników
  1. Ogło o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. formularze asort- cen
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. zał 5
  9. zał 6
  10. Odp. na I zes.pytań
  11. Odp. na II zest. pytań
  12. Odpow. na III zestaw pytań
  13. Rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenia udzielane na SOR

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert w zakresie usług medycznych dotyczących zapisów polisomnograficznych

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert w zakresie usług medycznych realizowanych na Oddziałach : Wewnętrznym, ZOL, Paliatywnym

  Lista załączników
  1. ogl z warunkami konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa środków do dezynfekcji

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. formularz asortymentowo - cenowy
  4. formularz oferowy
  5. zał 3
  6. zal 4
  7. projekt umowy
  8. odp na I zestaw pytań
  9. odp na II zestaw pytań
  10. rozstrzygnięcie postepowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkursu ofert o udzielanie świadczeniaw obsadzie Zespołów ratownictwa medycznego

  Lista załączników
  1. ogl z warunkami konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na Ordynatora SOR

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2016-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja istniejącego Oddziału położnictwa i neonatologii – dostawa z montażem instalacji gazów medycznych

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2.1.
  5. zał 2.2.
  6. zał 2.3.
  7. zał 3
  8. zał 4
  9. zał 5
  10. zał 6
  11. zał 7
  12. zał 8
  13. odp na I zestaw pyta
  14. og o zm og
  15. odp na I zestaw pyta - korekta obowizujca
  16. rozstrzygnicie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyżywienie pacjentów

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. zał 7
  10. zał 8
  11. zał 9
  12. zał 10
  13. odp na I zestaw pytań
  14. skan protokołu
  15. ogł o zm ogł
  16. zał 5 obowiązujący po modyfikacji
  17. zał 5 obowiazujący II modyfikacja
  18. rozstrzygnicie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja Oddziału patofizologii noworodka

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. zał 5.1.
  4. zał 5.2.
  5. zał 5.3.
  6. zał 5.4.
  7. zał 5.5.
  8. zał 5.6.
  9. zał 5.7.
  10. zał 5.8.
  11. zał 5.9.
  12. zał 5.10.
  13. zał 5.11.
  14. zał 5.12.
  15. zał 5.13.
  16. zał 5.14.
  17. zał 5.15.
  18. zał 5.16.
  19. zał 5.17.
  20. zał 5.18.
  21. zał 6
  22. rozwinięcie co
  23. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. formularze asort - cenowe
  4. odp na I zestaw pytań
  5. odp na II zestaw pytań
  6. odp na III zestaw pytań
  7. odp na IV zestaw pytań
  8. odp na V zestaw pytań
  9. rozstrzygnicie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę analizatora parametrów krytycznych

  Lista załączników
  1. Zaproszanie z warunkami udziału
  2. zał 2
  3. zał 3 parametry graniczne
  4. odp na I zestaw pytań
  5. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komplekoswa dostawa energii elektrycznej

  Lista załączników
  1. ogł
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 2.1.
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. rozstrzygnicie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa kompleksowego ubezpieczenia

   PostÄ�powanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczajÄ�cej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust.8 Ustawy Pzp na usługÄ� kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 11
  5. zał 12
  6. ogł o zmianie ogł
  7. odp na pytania I
  8. SIWZ obowiązujące
  9. odp na pytania II
  10. odp na pytania III
  11. zał 1 do odp na pytania zest III
  12. zmiana terminu składania ofert
  13. odp na IV zestaw pytań
  14. zmina terminu składania ofert II
  15. zmiana terminu składania ofert III
  16. zmiana terminu IV
  17. zmiana terminu V
  18. rozstrzygnicie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

  Lista załączników
  1. ogl z warunkami konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarskich i pełnienia dyżurów SOR i i ZRM

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale SOR

  Lista załączników:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale SOR.


  Lista załączników
  1. Ogłosznie konkursu ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w SOR
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2015-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa protez

  Lista załączników
  1. ogł przesłane
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. ogł o zam
  9. zał. 1.1 pakiet 1
  10. zał. 1.2 pakiet 2
  11. zał. 1.3 pakiet 3
  12. zał. 1.4 pakiet 4
  13. zał. 1.5 pakiet 5
  14. zał. 1.6 pakiet 6
  15. zał. 1.7 pakiet 7
  16. zał. 1.8 pakiet 8
  17. zał. 1.9 pakiet 9
  18. zał. 1.10 pakiet 10
  19. zał. 1.11 pakiet 11
  20. zał. 1.12 pakiet 12
  21. zał. 1.13 pakiet 13
  22. zał. 1.14 pakiet 14
  23. zał. 1.15 pakiet 15
  24. zał. 1.16 pakiet 16
  25. zał. 1.17 pakiet 17
  26. odp na I zestaw pytań
  27. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przystosowanie istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy część II – montaż sufitu podwieszanego i klimatyzacji

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał 5.1.
  4. zał 5.2.
  5. zał 5.3.
  6. zał 5.4.
  7. zał 6
  8. odp na I zestaw pytań
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    USŁUGA TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. zał 7
  10. odp na I zestaw pytań
  11. ogł o zm ogł
  12. odp na II zestaw pytań
  13. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-08-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K4 znajdującej się w budynku pawilonu internistycznego (Oddział dziecięcy, Patofiz

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. zał 5.1.
  4. zał 5.2.
  5. zał 5.3.
  6. zał 5.4.
  7. zał 5.5.
  8. zał 5.6.
  9. zał 5.7.
  10. zał 5.8.
  11. zał 5.9.
  12. zał 5.10.
  13. zał 5.11.
  14. zał 5.12.
  15. zał 5.13.
  16. zał 5.14.
  17. zał 5.15.
  18. zał 5.16.
  19. zał 5.17.
  20. odp na I zestaw pytań
  21. odp na II zestaw pytań
  22. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-08-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich realizowanych w formie dyżurów lekarskichpacjentów leczonych

  Lista załączników
  1. ogl z warunkami konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  Lista załączników
  1. ogło z warunkami konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału

  Dyrektor SPZOZ w Kościanie ogłasza konkursy na stanowiska Ordynatora Oddziału Reumatologicznego oraz Ordynatora Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

   

  Lsta załączników:

  1. Ogłoszenie o konkursu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2015-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na dyżury lekarskie na Oddziale Dziecięcym

  Wykaz załączników:

  1. Ogłoszenie z wyrunkami konkursu


  Lista załączników
  1. Konkurs ofert na dyżury lekarskie na Oddziale Dziecięcym
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2015-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny - pakiet nierozstrzygnięty

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  zaprasza do składania ofert w posępowaniu do 30 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w części nierozstrzygniętej


  Lista załączników
  1. Warunki postępowania
  2. zakres
  3. projekt umowy
  4. odp na I zestaw pytań
  5. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup z dostawą artroskopu z wyposażeniem

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 2 - projekt umowy
  4. zał 5 parametry techniczno - eksploatacyjne
  5. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 1.2.
  6. zał 1.3.
  7. zał 1.4.
  8. zał 1.5.
  9. zał 1.1.B
  10. zał 1.2.B
  11. zał 1.3.B
  12. zał 1.4.B
  13. zał 1.5.B
  14. zał 1.6.B
  15. zał 2
  16. zał 3
  17. zał 5.1.
  18. zał 5.2.
  19. odp na I zestaw pytań
  20. przesunięcie terminu
  21. ogł o zm ogł
  22. odp na IV zestaw pytań
  23. odp na II zestaw pytań
  24. odp na III zestaw pytań
  25. odp na V zestaw pytań
  26. odp na VI zestaw pytań
  27. odp na VII zestaw pytań
  28. rozstrzygnięcie postępowania
  29. ponowne rozstrzygnięcie pakiet 1.4B.
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierzawa analizatora parametrów krytycznych

  SPZOZ w Kościanie

  zaprasza do składania ofert w postępowaniu do progu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  na dzierżawę analizatora parametrów krytycznych z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych


  Lista załączników
  1. zaproszenie ze specyfiką zamówienia
  2. parametry graniczne
  3. projekt umowy
  4. odp na I zestaw pytań
  5. rozstrzygniecie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pracownia kardiometryczna część II

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał .5.1.
  4. zał 5.2.
  5. zał 5.3.
  6. zał 5.4.
  7. zał 5.5.
  8. zał 5.6.
  9. zał 5.7.
  10. zał 5.8.
  11. zał 5.9.
  12. zał 5.10.
  13. zał 5.11.
  14. zał .5.12.
  15. zał 5.13.
  16. zał 5.14.
  17. zał 5.15.
  18. zał 5.16.
  19. zał 5.17.
  20. zał 5.18.
  21. zał 5.19.
  22. zał 5.20,
  23. zał 5.21.
  24. zał 5.22.
  25. zał 5.23.
  26. zał 5.24.
  27. zał 5.25.
  28. zał 5.26.
  29. zał 5.27.
  30. zał 5.28.
  31. zał 5.29.
  32. zał 5.30.
  33. zał 5.31.
  34. zał 5.32.
  35. zał 5.34.
  36. zał 5.33.
  37. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na dyżury lekarskie na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

  Lista załączników
  1. ogł z warunkami konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa modułów systemu informatycznego w celu rozszerzenia istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala wraz z wdrożeniem i integ

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał 1a
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. zał 7
  10. zał 1
  11. odp na I zestaw pytań
  12. odp na II zestaw pytań
  13. rozstrzygniecie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie endoskopowej diagnostyki przewodu pokarmowego

  Lista załączników
  1. ogl z warunkami konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na dyżury lekarskie w SOR i Zespole Ratownictwa Medycznego

  Lista załączników
  1. ogł z warunkami konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przystosowanie istniejącego oddziału rehabilitacji na oddział dziecięcy

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. siwz z zał
  3. zał 6
  4. zał 5.1.
  5. zał 5.2.
  6. zał 5.3.
  7. zał 5.4.
  8. zał 5.5.
  9. zał 5.6.
  10. zał 5.7.
  11. zał 5.8.
  12. zał 5.9.
  13. zał 5.10.
  14. zał 5.11.
  15. odp na I zestaw pytań
  16. odp na II zestaw pytań
  17. informacja
  18. ogł o zm ogł
  19. odp na III zestaw pytań
  20. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa pieluchomajtek i podkładów

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał 2
  4. projekt umowy
  5. odp na I zestaw pytań
  6. odp na II zestaw pytań
  7. informacja
  8. ogł o zm ogł
  9. odp na III zestaw pytań
  10. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usług lekarskich w Poradni Kardiologicznej

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie i warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługi lekarskie w Oddziale Reumatologii

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na dyżury medyczne na SOR

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie i warunki konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa windy

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. zał 8
  10. odp na I zestaw pytań
  11. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na zakup z dostawą polisomnografii NOX

  Zapraszamy do złozenia oferty w postepowaniu poniżej progu stosowania ustawy Pzp na zakup z dostawą urządzeń polisomnografii NOX poziom II


  Lista załączników
  1. zaproszenie ze specyfiką zamówienia
  2. parametry techniczno - eksploatacyjne
  3. projekt umowy
  4. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na dyżury lekarskie na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Poradni Medycyny Sportowej w Kościanie

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Połozniczo - ginekologicznej w Śmiglu

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na w zakresie świadczeń lekarskich na Oddziale Chirurgii

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ponowny konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na dyżury lekarskie na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II konkurs ofert na świadczenie opieki zdrowotnej - anestozjologicznej

  Lista załączników
  1. ogłoszenie z warunkami konkursu
  2. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenie opieki zdrowotnej - anestozjologicznej

  Lista załączników
  1. ogło z warunkami konkursu
  2. unieważnienie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa Videgoaastroskopu i videokolonoskopu

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał 5 wymagania
  4. projekt umowy
  5. odp na I zestaw pytań
  6. rozstrzygniecie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2015-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Prosektorium przetarg na dzierżawę

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. warunki przetargu
  3. formularz ofertowy
  4. projekt umowy
  5. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-12-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie w Oddziale położniczo - ginekologicznym

  Lista załączników
  1. ogłoszenie i warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Matariały eksploatacyjne do diagnostyki obrazowej

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. formularz asortymentowo - cenowy
  4. projekt umowy
  5. odp na I zestaw pytań
  6. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzęt jednorazowy II

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1....formularze
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. zał 5
  9. odp na I zestaw pytań
  10. modyfikacja zał 1.26.
  11. odp na II zestaw pytań
  12. odp na III zestaw pytań
  13. rozstrzygnięcie postępowania
  14. modyfikacja rozstrzygnięcia
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na usługi lekarskie na SOR, ZOL i Oddziale Paliatywnym

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę

  Nieruchomość - prosektorium przeznaczone do wydzierżawieia


  Lista załączników
  1. wykaz nieruchomości
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na usługi lekarskie na Oddziale Wewnętrznym

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na Zespły Ratownictwa Medycznego

  Lista załączników
  1. ogł
  2. informacja
  3. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Posiłki dla pacjentów

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. zał 7
  10. zał 8
  11. zał 9
  12. zał 10
  13. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kompleksowe ubezpieczenie

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. ogł o zm ogł
  3. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-11-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zamknięty system pobierania krwi

  Lista załączników
  1. ogł
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5 formularz asortymentowo- cenowy
  8. odp na I zestaw pytań
  9. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ponowny konkurs na ordynatora Oddziału Chirurgii

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. formularze asortymentowo - cenowe
  4. odp na I zestaw pytań
  5. odp na II zestaw pytań
  6. odp na III zestaw pytań
  7. odp na IV zestaw pytań
  8. odp na V zestaw pytań
  9. ogl o zm ogłoszenia
  10. pakiet 15 po modyfikacji
  11. odp na VI zestaw pytań
  12. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ochrona mienia i osób

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 3.1.
  7. zał 3.2.
  8. zał 4
  9. zał 5a i 5b
  10. zał 6
  11. zał 7
  12. zał 8
  13. zał 9
  14. odp na I zestaw pytań
  15. odp na II zestaw pytań
  16. odp na III zestaw pytań
  17. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzęt jednorazowy

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 1.2.
  6. zał 1.3.
  7. zał 1.4.
  8. zał 1.5.
  9. zał 1.6.
  10. zał 1.7.
  11. zał 1.8.
  12. zał 1.9.
  13. zał 1.10.
  14. zał 1.11.
  15. zał 1.12.
  16. zał 1.13.
  17. zał 1.14.
  18. zał 1.15.
  19. zał 1.16.
  20. zał 1.17.
  21. zał 1.18.
  22. zał 1.19.
  23. zał 2
  24. zał 3
  25. zał 4
  26. zał 5
  27. odp na I zestaw pytań
  28. odp na II zestaw pytań
  29. odp na III zestaw pytań
  30. odp na IV zestaw pytań
  31. odp na V zestaw pytań
  32. odp na VI zestaw pytań
  33. MODYFIKACJA ZAŁ.1.5, 1.9. , 1.11.
  34. odp na VII zestaw pytań
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-10-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa energii elektrycznej

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 2.1.
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na obsadę Zespołu transportowego

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na obsadę Zespołu transportowego

  Lista załączników
  1. ogłoszenie z warunkami konkursu
  2. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protezy ortopedyczne

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 1.1.
  9. zał 1.2.
  10. zał 1.3.
  11. zał 1.4.
  12. zał 1.5.
  13. zał 1.6.
  14. zał 1.7.
  15. zał 1.7.
  16. zał 1.8.
  17. zał 1.9.
  18. zał 1.10.
  19. zał 1.11.
  20. zał 1.12.
  21. zał 1.13.
  22. zał 1.14.
  23. zał 1.15.
  24. odp na I zestaw pytań
  25. odp na II zestaw pytań
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa paliwa

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. odp na I zestaw pytań
  4. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości Śmigiel II

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. warunki przetargu
  3. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na Ordynatora Oddziału Chirurgicznego

  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie z warunkami
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja kotłowni olejowo-gazowej

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał 1
  3. zał 2a
  4. zał 2b
  5. zał 2c
  6. zał 2d1
  7. zał 2 d2
  8. zał 2d3
  9. zał 2d4
  10. zał 2d5
  11. zał 3
  12. zał 5
  13. zał 6
  14. zał 7
  15. zał 8
  16. ogł o zam
  17. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na dyżury lekarskie na Oddziale poł. - ginekologicznym

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II przetarg na dzierżawę pomieszczeń na punkt gastronomiczny

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin
  3. bufet opis
  4. bufet rzut
  5. decyzja sanepidu
  6. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa mebli o standardzie medycznym oraz mebli biurowych

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. formularz asortymentowo - cenowy
  4. odp na I zestaw pytań
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenia opieki zdrowotnej w poradni kardiologicznej

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa z montażem wyposażenia bloku operacyjnego

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. zał 2a zakres zamówienia
  4. zał 2b zakres zamówienia
  5. odp na I zestaw pytań
  6. odp na II zestaw pytań
  7. rozstrzygniecie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości Śmigiel

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin i warunki sprzedaży
  3. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na dzierżawę pomieszczeń na punkt gastronomiczny

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin
  3. bufet opis
  4. bufet rzut
  5. decyzja sanepidu
  6. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa pomieszczeń - sala operacyjna z zapleczem

  Lista załączników
  1. zał 2.1.1.
  2. zał 2.1.2.
  3. zał 2.1.3.
  4. zał 2.1.4.
  5. zał 2.2.1.
  6. zał 2.2.2.
  7. zał 2.2.3.
  8. zał 2.2.4.
  9. zał 2.2.5.
  10. zał 2.2.6.
  11. zał 2.3.1.
  12. zał 2.3.2.
  13. zał 2.3.3.
  14. zał 2.3.4.
  15. zał 2.3.5.
  16. zał 2.3.6.
  17. zał 2.3.7.
  18. zał 2.4.1.
  19. zał 2.4.2.
  20. zał 2.4.3.
  21. zał 2.4.4.
  22. zał 2.4.5.
  23. zał 2.4.6.
  24. zał 2.4.7.
  25. zał 2.5.1.
  26. zał 2.5.2.
  27. zał 2.5.3.
  28. zał 2.5.4.
  29. zał 2.5.5.
  30. zał 2.5.6.
  31. zał 2.5.7.
  32. zał 2.5.8.
  33. zał 2.5.9.
  34. zał 2.5.10.
  35. zał 2.5.11.
  36. zał 2.5.12.
  37. zał 2.5.13.
  38. zał 2.6.1.
  39. zał 2.6.2.
  40. zał 2.6.3.
  41. zał 2.6.4.
  42. zał 2.6.5.
  43. zał 2.6.6.
  44. zał 2.6.7.
  45. zał 2.6.8.
  46. zał 2.6.9.
  47. zał 2.6.10.
  48. zał 2.6.11.
  49. zał 2.6.12.
  50. zał 2.6.13.
  51. zał 2.6.14.
  52. zał 2.6.15.
  53. zał 2.6.16.
  54. zał 2.7.1.
  55. zał 2.7.2.
  56. zał 2.7.3.
  57. zał 2.7.4.
  58. zał 2.7.5.
  59. zał 2.7.6.
  60. zał 2.7.7.
  61. zał 2.7.8.
  62. zał 2.7.9.
  63. zał 2.7.10.
  64. zał 2.7.11.
  65. zał 2.7.12.
  66. zał 2.7.13.
  67. zał 2.7.14.
  68. zał 2.7.15.
  69. zał 2.7.16.
  70. zał 2.7.17.
  71. zał 2.7.18.
  72. zał 2.8.1.
  73. zał 2.8.2.
  74. zał 2.9.
  75. ogł o zam
  76. SIWZ
  77. zał 1
  78. zał 3
  79. zał 4
  80. zał 5
  81. zał 6
  82. zał 7
  83. zał 8
  84. odp na I zestaw pytań
  85. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pranie bielizny z dzierżawą II

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na usługi lekarskie na Oddziale wewnętrznym

  Lista załączników
  1. ogł i warunki konkursu
  2. warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na usługi lekarskie w zakładzie opiekuńco - leczniczym

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika i butli

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał 2 form po modyfikacji
  4. odp na I zestaw pytań
  5. odp na II zestaw pytań
  6. zał do II zestawu pytań
  7. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komplekoswa dostawa energii elektrycznej

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 2.1.
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pranie bielizny z dzierżawą

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. rozstrzygnięcie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na usługi lekarskie na Oddziale położniczo - ginekologicznym

  Lista załączników
  1. Ogłosznie z warunkami konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Leki z programu lekowego

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. zał asortymentowo cenowe
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na usługi lekarskie na oddziale i poradni reumatologicznej

  Lista załączników
  1. ogł z warunkami
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów szewnych, optrunkowych i pieuchomajtek

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1.1
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. odp na I zestaw pytań
  10. odp na II zestaw pytań
  11. przesunięcie terminu
  12. ogł o zm ogłoszenia
  13. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powtórny konkurs na usługi lekarskie na Oddziale Wewnętrznym

  Lista załączników
  1. ogłoszenie z warunkami
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Lista załączników
  1. wykaz
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na usługi lekarskie na Oddziale Wewnętrznym

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Lek z programu lekowego

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. zał 2
  4. odp na I zestaw pytań
  5. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-04-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługi pielęgniarskie ambulatoryjne i wyjazdowe w nocnej i światecznej opiece zdrowotnej

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa systemu nadzoru kardiologicznego

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. odp na I zestaw pytań
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na opiekę zdrwotną nocną i świąteczną

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. protokół
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Materiały opatrunkowe

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. załącznik asortymentowo - cenowy
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. zał 5
  9. zał 6
  10. odp na I zestaw pytań
  11. odp na II zestaw pytań
  12. aktualny zał asort - cenowy
  13. zał 1.1. uzupełniony i ostateczny
  14. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa pomieszczeń na blok operacyjny

  Lista załączników
  1. zał 2.1.1.
  2. zał 2.1.2.
  3. zał 2.1.3.
  4. zał 2.1.4.
  5. zał 2.1.5.
  6. zał 2.1.6.
  7. zał 2.1.7.
  8. zał 2.2.1.
  9. zał 2.2.2.
  10. zał 2.2.3.
  11. zał 2.2.4.
  12. zał 2.2.5.
  13. zał 2.2.6.
  14. zał 2.2.7.
  15. zał 2.2.8.
  16. zał 2.2.9.
  17. zał 2.2.10.
  18. zał 2.2.11.
  19. zał 2.2.12.
  20. zał 2.2.13.
  21. zał 2.3.1.
  22. zał 2.3.2.
  23. zał 2.3.3.
  24. zał 2.3.4.
  25. zał 2.4.1.
  26. zał 2.4.2.
  27. zał 2.4.3.
  28. zał 2.4.4.
  29. zał 2.4.5.
  30. zał 2.4.6.
  31. zał 2.4.7.
  32. zał 2.4.8.
  33. zał 2.4.9.
  34. zał 2.4.10.
  35. zał 2.4.11.
  36. zał 2.4.12.
  37. zał 2.4.13.
  38. zał 2.4.14.
  39. zał 2.4.15.
  40. zał 2.4.16.
  41. zał 2.4.17.
  42. zał 2.4.18.
  43. zał 2.4.19.
  44. zał 2.4.20.
  45. zał 2.4.21.
  46. zał 2.4.22.
  47. zał 2.4.23.
  48. zał 2.4.24.
  49. zał 2.4.25.
  50. zał 2.4.26.
  51. zał 2.4.27.
  52. zał 2.4.28.
  53. zał 2.4.29.
  54. zał 2.4.30.
  55. zał 2.4.31.
  56. zał 2.4.32.
  57. zał 2.4.33.
  58. zał 2.4.34.
  59. zał 2.4.35.
  60. zał 2.4.36.
  61. zał 2.4.37.
  62. zał 2.4.38.
  63. zał 2.4.39.
  64. zał 2.4.40.
  65. zał 2.4.41.
  66. zał 2.4.42.
  67. zał 2.4.43.
  68. zał 2.4.44.
  69. zał 2.4.45.
  70. zał 2.4.46.
  71. zał 2.4.47.
  72. zał 2.4.48.
  73. zał 2.4.49.
  74. zał 2.4.50.
  75. zał 2.4.51.
  76. zał 2.4.52.
  77. zał 2.4.53.
  78. zał 2.4.54.
  79. zał 2.4.55.
  80. zał 2.4.56.
  81. zał 2.4.57.
  82. zał 2.4.58.
  83. zał 2.5.1.
  84. zał 2.5.2.
  85. zał 2.5.3.
  86. zał 2.5.4.
  87. zał 2.5.5.
  88. zał 2.5.6.
  89. zał 2.5.7.
  90. zał 2.6.1.
  91. zał 2.6.2.
  92. zał 2.6.3.
  93. zał 2.6.4.
  94. zał 2.6.5.
  95. zał 2.6.6.
  96. zał 2.6.7.
  97. zał 2.6.8.
  98. zał 2.6.9.
  99. zał 2.6.10.
  100. zał 2.6.11.
  101. zał 2.6.12.
  102. zał 2.6.13.
  103. zał 2.6.14.
  104. zał 2.6.15.
  105. zał 2.6.16.
  106. zał 2.6.17.
  107. zał 2.6.18.
  108. zał 2.6.19.
  109. zał 2.6.20.
  110. zał 2.6.21.
  111. zał 2.6.22.
  112. zał 2.6.23.
  113. zał 2.6.24.
  114. zał 2.6.25.
  115. zał 2.6.26.
  116. zał 2.6.27.
  117. zał 2.6.28.
  118. zał 2.6.29.
  119. zał 2.6.30.
  120. zał 2.6.31.
  121. zał 2.6.32.
  122. zał 2.6.33.
  123. zał 2.6.34.
  124. zał 2.6.35.
  125. zał 2.6.36.
  126. zał 2.6.37.
  127. zał 2.6.38.
  128. zał 2.6.39.
  129. zał 2.6.40.
  130. zał 2.6.41.
  131. zał 2.6.42.
  132. zał 2.6.43.
  133. zał 2.6.44.
  134. zał 2.7.1.
  135. zał 2.7.2.
  136. zał 2.7.3.
  137. zał 2.7.4.
  138. zał 2.8.1
  139. zał 2.8.2.
  140. zał 2.8.3.
  141. zał 2.8.4.
  142. zał 2.8.5.
  143. zał 2.8.6.
  144. zał 2.8.7.
  145. zał 2.8.8.
  146. zał 2.8.9.
  147. zał 2.8.10.
  148. zał 2.8.11.
  149. zał 2.8.12.
  150. zał 2.8.13.
  151. zał 2.8.14.
  152. zał 2.8.15.
  153. zał 2.8.16.
  154. zał 2.8.17.
  155. zał 2.8.18.
  156. zał 2.8.19.
  157. zał 2.8.20.
  158. zał 2.8.21.
  159. zał 2.8.22.
  160. zał 2.8.23.
  161. zał 2.8.24.
  162. zał 2.8.25.
  163. zał 2.8.26.
  164. zał 2.8.27.
  165. zał 2.8.28.
  166. zał 2.8.29.
  167. zał 2.8.30.
  168. zał 2.9.1.
  169. zał 2.9.2.
  170. SIWZ
  171. zał 1
  172. zał 3
  173. zał 4
  174. zał 5
  175. zał 6
  176. zał 7
  177. zał 8
  178. ogł o zam
  179. zał 2.10.1.
  180. zał 2.10.2.
  181. zał 2.10.3.
  182. zał 2.10.4.
  183. zał 2.10.5.
  184. odp na I zestaw pytań
  185. odp na II zestaw pytań
  186. odp na III zestaw pytań
  187. odp na IV zestaw pytań
  188. odp na V zestaw pytań
  189. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Chirurgia - konkurs ofert na usługi lekarskie

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Leki z programu lekowego

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z załacznikami
  3. zał asortymentowo cenowe
  4. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Montaż windy przyściennej z zabudową tarasu

  Lista załączników
  1. zał 1
  2. zał 2.1.1.
  3. zał 2.1.2.
  4. zał 2.1.3.
  5. zał 2.2.1.
  6. zał 2.2.2.
  7. zał 2.2.3.
  8. zał 2.2.4.
  9. zał 2.2.5.
  10. zał 2.2.6.
  11. zał 2.3.
  12. zał 2.4.
  13. zał 2.5.
  14. zał 2.6.
  15. zał 2.7.
  16. zał 2.8.
  17. zał 2.9.
  18. zał 2.10.
  19. zał 2.11.
  20. zał 2.12.
  21. zał 2.13.
  22. zał 2.14.
  23. zał 2.15.
  24. zał 3
  25. zał 4
  26. zał 5
  27. zał 6
  28. zał 7
  29. zał 8
  30. SIWZ
  31. ogł o zam
  32. odp na I zestaw pytań
  33. odp na II zestaw pytań
  34. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie - instalacje wewnętrzne gazów medycznych

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał 1
  3. zał 3
  4. zał 4
  5. zał 5
  6. zał 7
  7. zał 8
  8. zał 2.1.
  9. zał 2.2.
  10. zał 2.3.
  11. zał 2.4.
  12. zał 2.5.
  13. zał 2.6.
  14. zał 2.7.
  15. zał 2.8.
  16. zał 2.9.
  17. zał 2.10.
  18. zał 2.11.
  19. zał 2.12.
  20. ogłoszenie
  21. odp na I zestaw pytań
  22. ogł o zm ogłoszenia
  23. zał 4 dopuszczony
  24. zał 5 dopuszczony
  25. zał 6
  26. odp na II zestaw pytań
  27. odp.na III zestaw pytań
  28. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dwuetapowa dostawa ambulansu z wyposażeniem

  Lista załączników
  1. formularze cenowe
  2. formularze wymogów
  3. ośw z art 22
  4. ośw z art 24
  5. ośw grupa kapitałowa
  6. ośw o podwykonawstwo
  7. ogł o zam
  8. formularz ofertowy
  9. siwz
  10. projekt umowy
  11. odp na I zestaw pytań
  12. odp na II zestaw pytań
  13. formularz ofertowy obowiązujący
  14. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa środków do dezynfekcji

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. pakiet 1
  4. pakiet 2
  5. pakiet 3
  6. pakiet 4
  7. pakiet 5
  8. pakiet 6
  9. pakiet 7
  10. pakiet 8
  11. zał 2
  12. zał 3
  13. zał 4
  14. zał 5
  15. odp na I zestaw pytań
  16. wybór oferty
  17. pakiet II sprostowanie wyboru
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na dyżury lekarskie na Oddziale dziecięcym

  Lista załączników
  1. Warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2014-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i pełnienie dyżurów na SOR

  Lista załączników
  1. Warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-12-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na świadczenia lekarskie w poradni medycyny sportowej

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa aparatu USG

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z załacznikami
  3. zał 5 parametry techniczno - eksplotacyjne
  4. zmiana terminu
  5. ogł o zm ogłoszenia
  6. odp na I zestaw pytań
  7. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na obsadę Zespołu ratownictwa medycznego

  Lista załączników
  1. Warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
  3. sprostowanie - ostateczne wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na obsadę Zespołu transportowego

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usług gastonomicznych - catering dla pacjentów

  Lista załączników
  1. ogło zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. zał 7
  10. zał 8
  11. zał 9
  12. zał 10
  13. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs na pielęgniarkę SOR

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa płyt DHS i DCS

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 2 asortymentowo - cenowy
  4. odp na I zestaw pytań
  5. zał 2
  6. zał 2.1.
  7. formularz ofertowy mod
  8. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kompleksowa dostawa energii

  Lista załączników
  1. Ogł
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 2.1.
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dyżury lekarskie na OIT

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z załącznikami
  3. zakres asortymentowo - cenowy
  4. sprostowanie
  5. pakiet 26 aktualny
  6. sprostowanie II
  7. odp na I zestaw pyt
  8. pakiet 16 aktualny
  9. odp na II zestaw pyt
  10. odp na III zestaw pyt
  11. odp na IV zestaw pyt
  12. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa gastronomiczna – catering w zakresie przygotowywania całodziennych posiłków

  Lista załączników
  1. siwz
  2. zał 1
  3. zał 2
  4. zał 3
  5. zał 4
  6. zał 5
  7. zał 6
  8. zał 7
  9. zał 8
  10. zał 9
  11. zał 10
  12. ogł o zam
  13. formularz ofertowy sprostowanie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs na ratownika medycznego
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie oglasza konkurs na ratownika medycznego z uprawnieniami kierowcy

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkus ofert na dyżury OIT
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanieogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurówvlekarskich  -  Oddziale  Intensywnej Terapii

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie oddymiania i napowietrzaia klatki K3
  Przetarg na wykonanie zabezpieczeń przed zadymianiem oraz sytemu napowietrzania klatki schodowej K3  przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie

  Lista załączników
  1. zał 2.1.1.
  2. zał 2.1.2.
  3. zał 2.1.3.
  4. zał 2.1.4.
  5. zał 2.1.5.
  6. zał 2.1.6.
  7. zał 2.1.7.
  8. zał 2.1.8.
  9. zał 2.1.9.
  10. zał 2.1.10.
  11. zał 2.1.11.
  12. zał 2.1.12.
  13. zał 2.1.13.
  14. zał 2.1.14.
  15. zał 2.1.15.
  16. zał 2.1.16.
  17. zał 2.1.17.
  18. zał 2.1.18.
  19. zał 2.1.19.
  20. zał 2.1.20.
  21. zał 2.1.21.
  22. zał 2.1.22.
  23. zał 2.1.23.
  24. zał 2.1.24.
  25. zał 2.1.25.
  26. zał 2.2.1.
  27. zał 2.2.2.
  28. zał 2.2.3.
  29. zał 2.2.4.
  30. zał 2.2.5.
  31. zał 2.2.6.
  32. zał 2.2.7.
  33. zał 2.2.8.
  34. zał 2.2.9.
  35. zał 2.2.10.
  36. zał 2.2.11.
  37. zał 2.2.12.
  38. zał 2.2.13.
  39. zał 2.2.14.
  40. zał 2.2.15.
  41. zał 2.2.16.
  42. zał 2.2.17.
  43. zał 2.2.18.
  44. zał 2.2.19.
  45. zał 2.2.20.
  46. zał 2.2.21.
  47. zał 2.2.22.
  48. zał 2.2.23.
  49. zał 2.2.24.
  50. zał 2.2.25.
  51. zał 2.3.1.
  52. zał 2.3.2.
  53. zał 2.3.3.
  54. zał 2.3.4.
  55. zał 2.3.5.
  56. ał 2.3.6.
  57. zał 2.3.7.
  58. zał 2.3.8.
  59. zał 2.3.9.
  60. zał 2.3.10.
  61. zał 2.3.11.
  62. zał 2.3.12.
  63. zał 2.3.13.
  64. zał 2.4.
  65. ogł o zam
  66. siwz
  67. zał 1
  68. zał 3
  69. zał 4
  70. zał 5
  71. zał 6
  72. zał 7
  73. zał 8
  74. wybór oferty
  75. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa sprzątania
  Samodzileny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na wyknanie usługi specjalistycznego sprzątania w pomieszczeniachzpitala i terenów zewnętrznych

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał 1
  3. zał 2.1.
  4. zał 2.2.
  5. zał 2.3.
  6. zał 2.4.
  7. zał 2.5.
  8. zał 2.6.
  9. zał 2.7.
  10. zał 2.8.
  11. zał 2.9.
  12. zał 2.10.
  13. zał 2.11.
  14. zał 2.12.
  15. zał 2.13.
  16. zał 2.14.
  17. zał 3
  18. zał 4
  19. zał 5
  20. zał 6
  21. zał 7
  22. zał 8
  23. zał 9
  24. zał 10
  25. zał 11
  26. zał 12
  27. ogł o zam
  28. odp na I zestaw pytań
  29. odp na II zestaw pytań
  30. odp na III zestaw pytań
  31. standard postępowania wykonawcy
  32. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarskich
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanieogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarskich realizowanych na rzecz pacjentów leczonych na OIT.

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2013-09-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa endoprotez i implantów
  Samodzielny Publiczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanieogłasza przetrag nieograniczony powyżej kwot określonych  w art.11 ust.8 uPzp na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania   

  Lista załączników
  1. ogł o zamów
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 1.2.
  6. zał 1.3.
  7. zał 1.4.
  8. zał 1.5.
  9. zał 1.6.
  10. zał 1.7.
  11. zał 1.8.
  12. zał 1.9.
  13. zał 1.10.
  14. zał 1.11.
  15. zał 1.12.
  16. zał 1.13.
  17. zał 2
  18. zał 3
  19. zał 4
  20. zał 5
  21. ogł o zm ogłoszenia
  22. zał 1.14.
  23. odp na I zestaw pytań
  24. odp na II zestaw pytań
  25. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    odczynniki laboratoryjne manualne i drobny sprzęt
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

  Lista załączników
  1. ogł o zamów
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 5
  7. zał 1.1.1.
  8. zał 1.1.2.
  9. zał 1.1.3.
  10. zał 1.1.4.
  11. zał 1.1.5.
  12. zał 1.2.1.
  13. zał 1.2.2.
  14. zał 1.2.3.
  15. zał 1.2.4.
  16. zał 1.2.5.
  17. zał 1.2.6.
  18. zał 1.2.7.
  19. zał 1.2.8.
  20. zał 1.2.9.
  21. zał 1.2.10.
  22. zał 1.2.11.
  23. zał 1.2.12.
  24. zał 1.2.13.
  25. odp na I zestaw pyatń
  26. informacja o zmianie terminu
  27. ogł o zm ogłoszenia
  28. zał 1.2.1.1.
  29. zał 1.2.1. po modyfikacji
  30. zał 1 obowiązujący - umowa na 24 miesiące
  31. odp na II zestw pytań
  32. wybór ofert
  33. ponowny wybór w pakiecie 1.1.1.
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie gastroskopii
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Koscianieogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie kolonoskopii, wykonania badań gastroskopii oraz wykonanie badań w ramach programu badań przesiewiowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. protokół z postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa pieluchomajtek podkładów chłonnych i zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pieluchomajtek, podkładów chłonnych i zestawów pielęgnacyjnych dla noworodków.

  Lista załączników
  1. SIWZ z załacznikami
  2. zał 2
  3. projekt umowy
  4. ogł o zam
  5. odp I
  6. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dyżury lekarskie na OIT
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanieogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarskich realizowanych na rzecz pacjentów leczonych na OIT 

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. protokół z postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na wykonanie Pracowni Kardiometrycznej
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanieogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z Pracownią Kardiometryczną

  Lista załączników
  1. zał 2.1.1.
  2. zał 2.1.2.
  3. zał 2.1.3.
  4. zał 2.1.4.
  5. zał 2.1.5.
  6. zał 2.1.6.
  7. zał 2.1.7.
  8. zał 2.1.8.
  9. zał 2.1.9.
  10. zał 2.1.10.
  11. zał 2.1.11.
  12. zał 2.1.12.
  13. zał 2.1.13.
  14. zał 2.1.14.
  15. zał 2.1.15.
  16. zał 2.1.16.
  17. zał 2.2.1.
  18. zał 2.2.2.
  19. zał 2.2.3.
  20. zał 2.2.4.
  21. zał 2.2.5.
  22. zał 2.2.6.
  23. zał 2.2.7.
  24. zał 2.2.8.
  25. zał 2.2.9.
  26. zał 2.2.10.
  27. zał 2.2.11.
  28. zał 2.3.1.
  29. zał 2.3.2.
  30. zał 2.3.3.
  31. zał 2.3.4.
  32. zał 2.4.1.
  33. zał 2.4.2.
  34. zał 2.4.3.
  35. zał 1
  36. zał 3
  37. zał 4
  38. zał 5
  39. zał 6
  40. zał 7
  41. zał 8
  42. SIWZ
  43. ogł o zam
  44. przedmiar inst. elektrycznej
  45. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dyżury na SOR
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanieogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów na SOR

  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     dyżury na OIT

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów na OIT


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki
    udostępnił Wojciech Maćkowiak dnia 2013-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dyżury na OIT

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów na OIT


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków z programu lekowego
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Koscianieogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków z programu lekowego

  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. formularze cenowe
  4. wybór ofert
  5. sprostowanie wyboru ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników z dzierżawą analizatorów
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progów określonych w art 11 ust. 8 uPzp na sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów/urządzeń

  Lista załączników
  1. ogłoszenie przesłane do publikacji
  2. ogł opublikowane
  3. siwz
  4. zał 1
  5. zał 1.1.
  6. zał 1.2.
  7. zał 1.3.
  8. zał 1.4.
  9. zał 1.5.
  10. zał 2
  11. zał 3
  12. zał 4
  13. zał 5
  14. zał 6
  15. zał 7
  16. zał 8
  17. zał 9
  18. zał 10
  19. odpowiedzi na pytania
  20. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na świadczenia medyczne w poradni onkologicznej

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

   ogłasza konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

  w zakresie świadczeń medycznych w ramach poradni onkologicznej


  Lista załączników
  1. ogłoszenie z warunkami konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs na świadczenie medyczne na SOR i w zespole ratownictwa

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasz konkurs na świadczenie opieki zdrowotnej 

  w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów w zespole specjalistycznym ratownictwa medycznego

   


  Lista załączników
  1. ogłoszenie z warunkami konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na świadczenia lekarskie w poradni medycyny sportowej

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

   ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie poradni medycyny pracy


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przegląd, ocena i naprawa sprzętu i aparatury medycznej

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na przgląd, ocenę i naprawę sprzętu medycznego


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 2
  4. zał 5 proj umowy
  5. załaczniki do siwz
  6. pakiet 29 sprostowanie
  7. pakiet 15 sprostowanie
  8. odp na I zestaw pytań
  9. modyfikacja projektu umowy
  10. odp na II zestaw pytań
  11. specyfikacja pakiet 29
  12. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na udzielanie świadczeń w poradniach położniczo - ginekologicznych

  Smodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  ogłasza konkurs ofert na

  udzielanie świadczeń lekarskich w poradniach położniczo - ginekologicznych w Kościanie i Śmiglu


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa Etap II część I

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Koscianie

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów określonych w art 11 ust. 8 uPzp dotczących robórt budowlanych na

  rozbudowę i przebudowę pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Blok Operacyjny, sterylizatornię i nadbudową klatki schodowej -

  wykonanie stanu surowego zamkniętego

  przy

  ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP II cześć I


  Lista załączników
  1. zał 2.1.1.
  2. zał 2.1.2.
  3. zał 2.1.3.
  4. zał 2.1.4.
  5. zał 2.1.5.
  6. zał 2.1.6.
  7. zał 2.1.7.
  8. zał 2.1.8.
  9. zał 2.1.9.
  10. zał 2.1.10.
  11. zał 2.1.11.
  12. zał 2.1.12.
  13. zał 2.1.13.
  14. zał 2.1.14.
  15. zał 2.1.15.
  16. zał 2.1.16.
  17. zał 2.1.17.
  18. zał 2.1.18.
  19. zał 2.1.19.
  20. zał 2.1.20.
  21. zał 2.1.21.
  22. zał 2.1.21.
  23. zał 2.1.22.
  24. zał 2.1.23.
  25. zał 2.1.24.
  26. zał 2.1.25.
  27. zał 2.2.1.
  28. zał 2.2.2.
  29. zał 2.2.3.
  30. zał 2.2.4.
  31. zał 2.2.5.
  32. zał 2.2.6.
  33. zał 2.2.7.
  34. zał 2.2.8.
  35. zał 2.2.9.
  36. zał 2.2.10.
  37. zał 2.2.11.
  38. zał 2.2.12.
  39. zał 2.2.13.
  40. zał 2.2.14.
  41. zał 2.2.15.
  42. zał 2.2.16.
  43. zał 2.2.17.
  44. zał 2.2.18.
  45. zał 2.2.19.
  46. zał 2.2.20.
  47. zał 2.2.21.
  48. zał 2.2.22.
  49. zał 2.2.23.
  50. zał 2.2.24.
  51. zał 2.2.25.
  52. zał 2.2.26.
  53. zał 2.2.27.
  54. zał 2.2.28
  55. zał 2.3.1.
  56. zał 2.3.2.
  57. zał 2.3.3.
  58. zał 2.4.1.
  59. zał 2.4.2.
  60. zał 2.4.3.
  61. zał 2.4.4.
  62. zał 2.4.5.
  63. zał 2.4.6.
  64. zał 2.4.7.
  65. zał 2.4.8.
  66. zał 2.4.9.
  67. zał 2.4.10.
  68. zał 2.4.10.
  69. zał 2.4.11.
  70. zał 2.4.12.
  71. zał 2.4.13.
  72. zał 2.4.14.
  73. zał 2.4.15.
  74. zał 2.4.16.
  75. zał 2.4.17.
  76. zał 2.4.18.
  77. zał 2.4.19.
  78. zał 2.4.20.
  79. zał 2.4.21.
  80. zał 2.4.22.
  81. zał 2.4.23.
  82. zał 2.4.24.
  83. zał 2.4.25.
  84. zał 2.4.26.
  85. zał 2.4.27.
  86. zał 2.5.1.
  87. zał 2.5.2.
  88. zał 2.5.3.
  89. zał 2.5.4.
  90. zał 2.5.5.
  91. zał 2.5.6.
  92. zał 2.5.7.
  93. zał 2.5.8.
  94. zał 2.5.9.
  95. zał 2.6.1.
  96. zał 2.6.2.
  97. zał 2.6.3.
  98. zał 2.6.4.
  99. zał 2.6.5.
  100. zał 2.6.6.
  101. zał 2.6.7.
  102. zał 2.6.8.
  103. zał 2.6.9.
  104. zał 2.6.10.
  105. zał 2.6.11.
  106. zał 2.6.12.
  107. zał 2.6.13.
  108. zał 2.6.14.
  109. zał 2.6.15.
  110. zał 2.6.16.
  111. zał 2.6.17.
  112. zał 2.6.18.
  113. zał 2.6.19.
  114. zał 2.6.20.
  115. zał 2.6.21.
  116. zał 2.7.1.
  117. zał 2.7.2.
  118. zał 2.7.3.
  119. zał 2.7.4.
  120. zał 2.8.0.
  121. zał 2.8.1.
  122. zał 2.8.2.
  123. zał 2.8.3.
  124. zał 2.8.4.
  125. zał 2.8.5.
  126. zał 2.8.6.
  127. zał 2.8.7.
  128. zał 2.8.8.
  129. zał 2.8.9.
  130. zał 2.8.10.
  131. zał 2.8.11.
  132. zał 2.8.12.
  133. zał 2.8.13.
  134. zał 2.8.14.
  135. zał 2.8.15.
  136. zał 2.8.16.
  137. zał 2.8.17.
  138. zał 2.8.18.
  139. zał 2.8.19.
  140. zał 2.8.20.
  141. zał 2.8.21.
  142. zał 2.8.22.
  143. zał 2.8.23.
  144. zał 2.8.24.
  145. zał 2.8.25.
  146. zał 2.8.26.
  147. zał 2.8.27.
  148. zał 2.8.28.
  149. zał 2.8.29.
  150. ogł o zam
  151. siwz
  152. zał 1
  153. zał 3
  154. zał 4
  155. zał 5
  156. zał 6
  157. zał 6.1.
  158. zał 7
  159. zał 8
  160. uzupeł zał 2.1.26.
  161. uzupeł zał 2.1.27.
  162. odp. I zestaw pytań
  163. ogł o zm ogł -zmiana terminu składania ofert
  164. odp na III zestaw pytań
  165. odp na II zestaw pytań
  166. do II zestawu pytań
  167. do II zestawu pytań
  168. do II zestawu
  169. do II zestawu pytań
  170. dodatkowy przedmiar
  171. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa artykułów biurowych, tonerów i papierowych artykułów higienicznych

  Samodzielny Puliczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę artykułów biurowych, tonerów i drobnych papierowych artykułów higienicznych


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 3
  5. zał 4
  6. zał 2 asort - cenowy
  7. inf/odp I
  8. odp na I zestaw pytań
  9. zał 2 asort - cenowy wersja 2 obowiązujaca
  10. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przeglad, ocena i naprawa sprzętu i aparatury medycznej

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony ponizej kwot określonych w art 11 ust. 8 uPzp

  na przegląd, ocenę i naprawę sprzętu i aparatury medycznej 


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. zał do siwz
  4. formularz asortymentowo - cenowy
  5. projekt umowy
  6. odp na I zestaw pytań
  7. odp na II zestaw pytań
  8. ogł o zm ogłoszenia
  9. zał 2 wersja 2 obowiązujaca
  10. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników do oceny parametrów krytycznych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowtnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na zakup z dostawą odczynników do oceny parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2 opis przedmiotu zam
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na zabiegi endoskopowe zabiegi ginekologiczno - położnicze

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie  

  ogłasza konkurs ofert

  na endoskopowe zabiegi ginekologiczno - położnicze


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert dyżur SOR

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  ogłasza konkurs ofert na dyżury na SOR


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. unieważnienie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych - dyżury w Oddziale Chirurgii

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

   ogłasza konkurs ofert na

  udzielanie świadczeń medycznych  - dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza konkurs ofert na

  udzielanie świadczeń medycznych w Oddziale Ortopedii i Chirurgii


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. wynik konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z załacznikami
  3. zakres rzeczowy
  4. odp na I zestaw pytań
  5. odp na II zestaw pytań
  6. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2013-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    leki nierozstrzygnięte

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg na dostawę leków - pakiet nierozstrzygnięty


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zakres rzeczowy
  4. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    kompleksowe ubezpieczenie - postępowanie II

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na komplekoswe ubezpieczenie


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał.
  3. inf. dot. wyceny ryzyka
  4. warunki zamówienia
  5. odp na I zestaw pytań
  6. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    produkty jednorazowy nierozstrzygnięty

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Koscianie

   ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1.1. i 1.2. formularze asortymentowo - ilościowe
  5. zał 2
  6. zał 3
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert w zakresie dyżurów lekarskich

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza konkurs ofert w zakresie dyżurów lekarskich na oddziałach:

  wewnętrznym i położniczo - ginekologicznym


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ochrona osob i mienia

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Koscianie

  oglasza przetarg nieograniczony poniże kwoty określonej w art.11 ust.8

   na świadczenie usług ochrony osób i mienia


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. zał 7
  10. zał 8
  11. zał 9
  12. wizualizacja rozmieszczenia kamer
  13. odp na I zestaw pytań
  14. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa kardiomonitorów

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę kardiomonitorów


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z zał
  3. odp I zestaw pytań
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    sprzęt jednorazowy - pakiety nierozstrzygnięte

  Samodzielny Publiczy zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę sprzętu jednorazowego sterylnego i niesterylnego - pakiety nierozstrzygnięte


  Lista załączników
  1. siwz
  2. zał 1
  3. zał 2
  4. zał 3
  5. zał 1.1 asortymentowo - cenowe
  6. zał 1.4. asortymentowo - cenowy
  7. zał 1.7. asortymentowo - cenowy
  8. zał 1.9. asortymentowo - cenowy
  9. zał 5
  10. zał 6
  11. ogł o zam
  12. odp na I zestaw pytań
  13. wybór oferty
  14. unieważnienie wyboru w pakiecie 1 i ponowne rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg powyżej progów określonych w art.11 ust.8 ustawy PZP

  na dostawę leków


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. zał asortymentowo - cenowe
  4. sprostowanie
  5. odp na I zestaw pytań
  6. odp na II zestaw pytań
  7. odp na III zestaw pytań
  8. odp na IV zestaw pytań
  9. pakiet 41 unieważnienie
  10. wybór ofert
  11. unieważnienie wyboru w pakiecie 3
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa energii elektrycznej

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  oglasza przetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej

  obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. Siwz
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 2.1.
  6. zał 3
  7. zał 4
  8. odp na I zestaw pytań
  9. modyfikacja siwz
  10. ogł o zm ogł
  11. zał 2.1. po modyfikacji
  12. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa mebli dla Oddziału Ortopedii

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Oddziału Ortopedii


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z załącznikami
  3. formularz asortymentowo - cenowy
  4. odp na I zestaw pytań
  5. odp na II zestaw pytań
  6. odp na II zestaw - sprostowanie
  7. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert w zakresie diagnostyki

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zd rowotnej w Kościanie

  zaprasza

  do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie :

  1.  pełnienia dyżurów na SOR,
  2. świadczenie usług medycznych w  zespołach wyjazdowych,
  3. wykonywanie badań endoskopowych,

   

   


  Lista załączników
  1. Warunki konkursu
  2. protokół z postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa wyposażenia ortopedii

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia Oddziału ortopedii


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. siwz z zał
  3. odp na I zestaw pytań
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na świadczenia lekarskei w poradni

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zd rowotnej w Kościanie

  zaprasza

  do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń  lekarskich w poradniach specjalistycznych :

    poradnia  „K” w Czempiniu


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert ratownik medyczny

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza konkurs ofert na świadczenie

  usług zdowotnych w zakresie usług transportu medycznego - ratownik medyczny


  Lista załączników
  1. warunki konkursu
  2. protokół z postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kompleksowe ubezpieczenie

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

  w Kościanie

   ogłasza przetarg  ograniczony poniżej kwot określonych w art 11 ust. 8 na kompleksowe ubezpieczenie

   


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. wybór oferty
  3. unieważnienie postepowania w pakiecie I
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Udzielanie świadczeń lekarskich Oddział Poł - Ginekologicznym

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w ramach dyżurów lekarskich w Oddziale

     -   Położniczo - ginekologicznym


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie z warunkami konkursu
  2. protokół z postepowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego i niesterylnego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej kwoty określoej w art 11 ust.8 Pzp

  na sukseywne dostawy sprzętu jednorazowego sterylnego i niesterylnego


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 1.2.
  6. zał 1.3.
  7. zał 1.4.
  8. zał 1.5.
  9. zał 1.6.
  10. zał 1.7.
  11. zał 1.8.
  12. zał 1.9.
  13. zał 1.10.
  14. zał 1.11.
  15. zał 1.12.
  16. zał 1.13.
  17. zał 1.14.
  18. zał 1.15.
  19. zał 2
  20. zał 3
  21. zał 5
  22. zał 6
  23. ogł o zm ogł I
  24. I modyfikacja SIWZ
  25. zał 1.1. modyf
  26. zał 1.3. modyf
  27. odp na I zestaw pytań
  28. ogł o zm ogł II
  29. II modyfikacja SIWZ
  30. zał 1.2. modyf
  31. zał 1.5. modyf
  32. odp na II zestaw pytań
  33. odp na III zestaw pytań
  34. unieważnienie postępowania w niektórych pakietach
  35. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż z dostawą płyt i drobnych implantów ortopedycznych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

   na sprzedaż z dostawą płyt oraz drobnych implantow ortopedycznych


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. zał 1.1. asortymentowo - cenowy
  4. zał 1.2. asortymentowo - cenowy
  5. zał 1.3. asortymentowo - cenowy
  6. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert pełnienie dyżurów na oddziale poł - ginekologicznym

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

   zaprasza do składania ofert w konkursie ofert

  na udzielanie świadczeń medycznych w ramach dyżurów lekarskich na oddziale połozniczo - ginekologicznym.


  Lista załączników
  1. Warunki konkursu
  2. rozstrzygnięcie konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dyżury w oddziale położniczo- ginekologicznym

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  poszukuje lekarzy w zakresie pełnienie dyzurów

  w oddziale położniczo- ginekologicznym


  Lista załączników
  1. dyżury w oddziale położniczno- ginekologicznym
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs poradnia endokrynologiczna

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie ogłasza konkurs ofert na konkursu ofert o

  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania

  świadczeń lekarskich w poradni endokrynologicznej

   


  Lista załączników
  1. ogloszenie z warunkami konkursu
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki realizowanej na rzecz pacjentów leczonych w SP ZOZ w Kościanie

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w ramach oddziału Intensywnej Tarapii


  Lista załączników
  1. ogłoszenie z warunkami konkursu
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II przetarg na sprzedaż nieruchomości w Śmiglu

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowaneju budynkami szpitala w Śmiglu przy ul. T. Kościuszki


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin i warunki konkursu
  3. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odczynniki manualne i drobny sprzęt laboratoryjny

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  oglasza przetarg nieograniczony

  na sukcesywne dostawy odczynników manualnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego


  Lista załączników
  1. zał 1.1.1.
  2. zał 1.1.2.
  3. zał 1.1.3.
  4. zał 1.1.4.
  5. zał 1.1.5.
  6. zał 1.1.6.
  7. zał 1.1.7.
  8. zał 1.1.8.
  9. zał 1.1.9.
  10. zał 1.1.10.
  11. zał 1.2.1.
  12. zał 1.2.2.
  13. zał 1.2.3.
  14. zał 1.2.4.
  15. zał 1.2.5.
  16. zał 1.2.6.
  17. zał 1.2.7.
  18. zał 1.2.8.
  19. zał 1.2.9.
  20. zał 1.2.10.
  21. zał 1.2.11.
  22. zał 1.2.12.
  23. zał 2
  24. zał 3
  25. zał 5
  26. SIWZ
  27. ogł o zam
  28. zał 1
  29. odp na I zestaw pytań
  30. odp na II zestaw pytań
  31. odp na III zestwa pytań
  32. odp na IV zestaw pytań
  33. odp na v zestaw pytań
  34. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa dwóch apartów ultrasonograficznych

  Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych


  Lista załączników
  1. ogło o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. odp na I zestaw pytań
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa protez ortopedycznych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej kwoty 200 000 euro na

  dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych

  wraz z dzierżawą systemów ich mocowania

   

   


  Lista załączników
  1. zał 1.1.
  2. zał 1.2.
  3. zał 1.3.
  4. zał 1.4.
  5. zał 1.5.
  6. zał 1.6.
  7. zał 1.7.
  8. zał 1.8.
  9. zał 1.9.
  10. zał 1.10.
  11. zał 1.11.
  12. zał 1.12.
  13. zał 1.13.
  14. zał 1.14.
  15. zał 1.15.
  16. zał 1.16.
  17. zał 1.17.
  18. SIWZ z pozostałymi załącznikami
  19. ogł o zamówieniu
  20. odp na I zestaw pytań
  21. odp na II zestaw pytań
  22. odp na III zestaw pytan
  23. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na dyżury medyczne na oddziale wewnętrznym

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  ogłasza konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń leksarskich

  w ramach dyżurów lekarskich w oddziale wewnętrznym.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie z warunkami konkursu
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup z dostawą preparatów do dezynfekcji

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na zakup z dostawą preparatów do dezynfekcji


  Lista załączników
  1. zał 1.1.
  2. zał 1.2.
  3. zał 1.3.
  4. zał 1.4.
  5. zał 1.5.
  6. zał 1.6.
  7. zał 1.7.
  8. zał 2
  9. zał 3
  10. zał 4
  11. zał 5
  12. zał 6
  13. SIWZ
  14. ogł o zam
  15. odp na I zestaw pytań
  16. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa wykonania i dostawy druków

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na

  wykonanie usługi poligraficznej - wykonania i dostawy druków wg wzorów


  Lista załączników
  1. w1
  2. w2
  3. w3
  4. w4
  5. w5
  6. w6
  7. w7
  8. w8
  9. w9
  10. w10
  11. w11
  12. w12
  13. w13
  14. w14
  15. w15
  16. w16
  17. w17
  18. w18
  19. w19
  20. w19.2.
  21. w19.3.
  22. w19.4.
  23. w19.5.
  24. w19.6.
  25. w19.7.
  26. w20
  27. w21.1.
  28. w21.2.
  29. w21.3.
  30. w21.4.
  31. w21.5.
  32. w21.6.
  33. w21.7.
  34. w21.8.
  35. w21.9.
  36. w21.10.
  37. w21.11.
  38. w22
  39. w23
  40. w24
  41. w25
  42. w26
  43. w26
  44. w27
  45. w28
  46. w29
  47. w30
  48. w31
  49. w32
  50. w33
  51. w34
  52. w35
  53. w36.1.
  54. w36.2.
  55. w36.3.
  56. w36.4.
  57. w36.5.
  58. w36.6.
  59. w36.7.
  60. w36.8.
  61. w38
  62. w39.1.
  63. w39.2.
  64. w39.3.
  65. w40
  66. w41
  67. w42.1.
  68. w42.2.
  69. w43
  70. w44
  71. w45
  72. w46
  73. w47
  74. w48
  75. SIWZ
  76. zał 1
  77. zał 2
  78. zał 3 i 4
  79. zał 5
  80. ogł o zamówieniu
  81. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie zabezpieczenia przed zadymianiem oraz systemu napowietrzania

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  Ogłasza przetrg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę pomieszczeń SPZOZ w Kościanie

   na Oddział Chirurgii i Ortopedii - wykonanie zabezpieczenie przed zadymianiem oraz systemu napowietrzeniu klatki schodowej


  Lista załączników
  1. zał 2.1.1.
  2. zał 2.1.2.
  3. zał 2.1.3.
  4. zał 2.1.4.
  5. zał 2.1.5.
  6. zał 2.1.6.
  7. zał 2.1.7.
  8. zał 2.1.8.
  9. zał 2.1.9.
  10. zał 2.1.10.
  11. zał 2.1.11.
  12. zał 2.1.12.
  13. zał 2.1.13.
  14. zał 2.2.1.
  15. zał 2.2.2.
  16. zał 2.2.3.
  17. zał 2.2.4.
  18. zał 2.2.5.
  19. zał 2.2.6.
  20. zał 2.2.7.
  21. zał 2.2.8.
  22. zał 2.2.9.
  23. zał 2.3.1.
  24. zał 2.3.2.
  25. zał 2.3.3.
  26. zał 2.3.4.
  27. zał 2.3.5.
  28. zał 2.3.6.
  29. zał 2.3.7.
  30. zał 2.5.1.
  31. zał 2.5.2.
  32. zał 2.6.1.
  33. zał 2.6.2.
  34. zał 2.6.3.
  35. zał 2.6.4.
  36. zał 2.6.5.
  37. zał 2.6.6.
  38. zał 2.6.7.
  39. zał 2.6.8.
  40. zał 2.6.9.
  41. zał 2.6.10.
  42. zał 2.6.12.
  43. zał 2.6.13.
  44. zał 1
  45. zał 3
  46. zał 4
  47. zał 5
  48. zał 6
  49. zał 7
  50. zał 8
  51. zał 2.4.
  52. SIWZ
  53. ogł o zamówieniu
  54. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    sprzedaż nieruchomości Śmigiel

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrwotnej

   w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

   na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkiem szpitala  położonych w Śmiglu przy ulicy T. Kościuszki


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin postępowania
  3. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Żywienie pacjentów

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na usługę żywienia pacjentów


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 5
  8. zał 6
  9. zał 7
  10. zał 8
  11. zał 9
  12. zał 10
  13. zmiana terminu składnia ofert
  14. ogłoszenie o zmianie terminu
  15. odp na I zestaw pytań
  16. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na usługi transportu medycznego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczenia usług  transportu medycznego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa materiałów szewnych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościan

  ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów szewnych


  Lista załączników
  1. ogł o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 1.2.
  6. zał 1.3.
  7. zał 1.4.
  8. zał 1.5.
  9. zał 2
  10. zał 3
  11. zał 4
  12. zał 5
  13. zał 6
  14. odp na I zestaw pytań
  15. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert w zakresie świadczeń lekarskich w pradniach

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  zaprasza do składnia ofert w Konkursie w zakresie świadczeń lekarskich w  pradniach


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert w zakresie dyżurów lekarskich na oddziałach

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  zaprasza do składania ofert w konkursie  w zakresie dyżurów lekarskich na oddziałach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o konkursie
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości Śmigiel

  Samodzielny Publiczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchmości w Śmiglu

   


  Lista załączników
  1. wykaz nieruchomości
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości - drugi przetarg

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

   położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskeigo


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin przetargu
  3. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków biologicznych II

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  oglasza II przetarg na leki biologiczne i leki na które nie złożono oferty


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załacznikami
  3. zał 2 asortyment ilościowy
  4. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyżywienie pacjentów

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na usługi wyżywienia pacjentów szpitala


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 1 do siwz
  4. zał 2 do siwz
  5. zał 3 do siwz
  6. zał 4 do siwz
  7. zał 5 do siwz
  8. zał 6 do siwz
  9. zał 7 do siwz
  10. zał 8 do siwz
  11. zał 9 do siwz
  12. zał 10 do siwz
  13. odp na I zestaw pytań
  14. sprostowanie ogłoszenia
  15. odp na II zestaw pytań
  16. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenia diagnostyczne - położ - ginekologiczne

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich

   w ramach dyżurów lekarskich w Oddziale Położniczo - ginekologicznym


  Lista załączników
  1. ogłoszenie wraz z załacznikami
  2. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na świadczenia diagnostyczne

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  oglasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

  w zakresie diagnostyki


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. zakres świadczenia
  3. sprostowanie ogłoszenia
  4. sprostowanie II do ogłoszenia
  5. protokół z konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków biologicznych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Koscianie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę leków biologicznych i leków nierozstrzygniętych


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. formularze ofertowo-cenowe
  4. informacja o modyfikacji
  5. odp I zestaw
  6. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    sprzedaż nieruchomości

  Samodzielny Publiczy Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


  Lista załączników
  1. wykaz
  2. ogł o sprzedaży
  3. Warunki przetargu
  4. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierżawa pomieszczenia

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  informuje o zamiarze wydzierżawienia pomieszczenia


  Lista załączników
  1. wykaz nieruchomości
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Materiały opatrunkowe

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  ogłasza przetrag nieograniczony

  na dostawę materiałów opatrunkowych


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 1.2.
  6. zał 1.3.
  7. zał 1.4.
  8. zał 1.5.
  9. zał 1.6.
  10. zał 2
  11. zał 3
  12. zał 4
  13. zał 5
  14. I zestaw pytań
  15. II zestaw pytań
  16. zał 1.6. po modyfikacji
  17. III zestaw pytań
  18. IV zestaw pytań
  19. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert w zakresie usług transportu sanitarnego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

   ogłasza konkurs ofert w zakresie usług transportu sanitarnego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie z załacznikami
  2. protokół - wybór
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert na usługi kierowcy transportu sanitarnego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

   ogłasza konkurs oferty w zakresie usług kierowcy transportu sanitarnego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie z załącznikami
  2. protokół - wybór
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierżawa prosektorium

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

   ogłasza przetarg nieograniczony

  na dzierżawę prosektorium


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin
  3. projekt umowy
  4. formularz ofertowy
  5. protokół z postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozszerzenie systemu informatycznego ESKULAP

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na rozszerzenie systemu informatrycznego ESKULAP wraz z wdrożeniem opieką i serwisem


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ
  3. formularz cenowy
  4. formularz ofertowy
  5. opis przedmiotu zamówienia
  6. ośw art 22
  7. ośw art 24
  8. ośw podwykonawcy
  9. wykaz dostaw
  10. projekt umowy
  11. odp I zestaw pytań
  12. formularz obowiązujący
  13. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa stanowiska do znieczulania

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę

  stanowiska do znieczulania


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. odp na I zestaw pytań
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zamknietego systemu pobierania krwi


  Lista załączników
  1. ogł o zam
  2. SIWZ z załącznikami
  3. zakres rzeczowo-ilościowy
  4. odp na I zestaw pytań
  5. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Samodizleny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

   wywiesza do publicznej wiadmości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


  Lista załączników
  1. wykaz
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkursu ofert - psycholog

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs ofert poprzedzajacy zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej w zakresie psychologa.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie konkursu i jego warunki
  2. protokół
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony błony i odczynniki RTG

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę materiałów ekploatacyjnych do diagnostyki obrazowej


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. projekt umowy
  3. formularze ofertowo - cenowe
  4. SIWZ z załącznik
  5. odpowiedź na I zestaw pytań
  6. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ograniczony na ubezpieczenie

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg ograniczony na 

  usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. wyniki postępowania
  3. uniważnienie części postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na pranie bielizny

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony  poniżej progów określonych w art 11.8 ustawy na pranie bielizny i odzieży  szpitalnej wraz z dzierżawą oraz kompleskowym serwisem


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zmówieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. odp na I zestaw pytań
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na 

  przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na zespół przychodni z rehabilitacją leczniczą w warunkach ambulatoryjnych w Śmiglu przy  ul. Mickiewicza 2


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 2.1.
  4. zał 2.2.
  5. zał 2.3.
  6. zał 2.4.
  7. zał 2.5.
  8. zał 2.6.
  9. zał 2.7.
  10. zał 2.8.
  11. zał 2.9.
  12. zał 1
  13. zał 3
  14. zał 4
  15. zał 5
  16. zał 6
  17. zał 7
  18. zał 8
  19. odp na I zestaw pytań
  20. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na przebudowę i rozbudowę

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów określonych w art.11 ust.8

  na rozbudowę i przebudowę pomieszczeń na Oddział Chirurgii oraz Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą


  Lista załączników
  1. zał 2.1.1.
  2. zał 2.1.2.1.
  3. zał 2.1.2.2.
  4. zał 2.1.2.3.
  5. zał 2.1.2.4.
  6. zał 2.1.2.5.
  7. zał 2.1.2.6.
  8. zał 2.1.2.7.
  9. zał 2.1.2.8.
  10. zał 2.1.2.9.
  11. zał 2.1.2.10.
  12. zał 2.1.2.11.
  13. zał 2.1.2.12.
  14. zał 2.1.2.13.
  15. zał 2.1.2.14.
  16. zał 2.1.2.15.
  17. zał 2.1.2.16.
  18. zał 2.1.2.17.
  19. zał 2.1.2.18.
  20. zał 2.1.2.19.
  21. zał 2.2.1.
  22. zał 2.2.2.
  23. zał 2.2.3.
  24. zał 2.3.1.1.
  25. zał 2.3.1.2.
  26. zał 2.3.1.3.
  27. zał 2.3.1.4.
  28. zał 2.3.1.5.
  29. zał 2.3.1.6.
  30. zał 2.3.1.7.
  31. zał 2.3.1.8.
  32. zał 2.3.1.9.
  33. zał 2.3.2.
  34. zał 2.3.3.1.
  35. zał 2.3.3.2.
  36. zał 2.3.3.3.
  37. zał 2.3.3.4.
  38. zał 2.3.3.5.
  39. zał 2.3.3.6.
  40. zał 2.3.3.7.
  41. zał 2.3.3.8.
  42. zał 2.3.3.9.
  43. zał 2.3.3.10.
  44. zał 2.3.3.11.
  45. zał 2.3.3.12.
  46. zał 2.3.3.13.
  47. zał 2.3.3.14.
  48. zał 2.3.3.15.
  49. zał 2.3.3.16.
  50. zał 2.3.3.17.
  51. zał 2.3.4.
  52. zał 2.4.1.
  53. zał 2.4.2.1.
  54. zał 2.4.2.2.
  55. zał 2.4.2.3.
  56. zał 2.4.2.4.
  57. zał 2.4.2.5.
  58. zał 2.4.2.6.
  59. zał 2.4.2.7.
  60. zał 2.4.2.8.
  61. zał 2.5.1.
  62. zał 2.5.2.1.
  63. zał 2.5.2.2.
  64. zał 2.5.2.3.
  65. zał 2.5.2.4.
  66. zał 2.5.2.5.
  67. zał 2.5.2.6.
  68. zał 2.5.2.7.
  69. zał 2.5.2.8.
  70. zał 2.5.2.9.
  71. zał 2.5.2.10.
  72. zał 2.5.2.11.
  73. zał 2.5.2.12.
  74. zał 2.5.2.13.
  75. zał 2.5.3.
  76. zał 2.5.4.1.
  77. zał 2.5.4.2.
  78. zał 2.5.4.3.
  79. zał 2.5.4.4.
  80. zał 2.5.4.5.
  81. zał 2.5.4.6.
  82. zał 2.5.5.1.
  83. zał 2.5.5.2.
  84. zał 2.5.5.3.
  85. zał 2.5.5.4.
  86. zał 2.5.5.5.
  87. zał 2.5.5.6.
  88. zał 2.5.5.7.
  89. zał 2.5.5.8.
  90. zał 2.5.5.9.
  91. zał 2.5.6.
  92. zał 2.6.1.
  93. zał 2.6.2.1.
  94. zał 2.6.2.2.
  95. zał 2.6.2.3.
  96. zał 2.6.2.4.
  97. zał 2.6.2.5.
  98. zał 2.6.2.6.
  99. zał 2.6.2.7.
  100. zał 2.6.2.8.
  101. zał 2.6.2.9.
  102. zał 2.6.2.10.
  103. zał 2.6.2.11.
  104. zał 2.6.2.12.
  105. zał 2.6.2.13.
  106. zał 2.6.2.14.
  107. zał 2.7.1.
  108. zał 2.7.2.
  109. zał 2.8.1.
  110. zał 2.8.2.
  111. zał 2.8.3.
  112. zał 2.8.4.
  113. zał 2.8.5.
  114. zał 2.9.1.
  115. zał 2.9.2.
  116. zał 2.9.4.
  117. zał 2.9.5.1.
  118. zał 2.9.5.2.
  119. zał 2.9.5.3.
  120. zał 1
  121. zał 3
  122. zał 4
  123. zał 5
  124. zał 6
  125. zał 7
  126. zał 8
  127. SIWZ
  128. ogłoszenie o zamówieniu
  129. zał 2.9.3.
  130. odp na I zestaw pytań
  131. informacja
  132. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  133. zał 2.10.
  134. zał 2.11.
  135. zał 2.12.
  136. zał 2.13.
  137. zał 2.5.5.10. wentylacja opis
  138. odp na II zestaw pytań
  139. odp na III zestaw pytań
  140. odp V zestaw pytań
  141. odp na IV zestaw pytań
  142. odp na VI zestaw pytań
  143. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  144. informacja II
  145. zakres elewacji etap I
  146. serwerownia tablica
  147. odp na VIII zestaw pytań
  148. odp na XII zestaw pytań
  149. odp na XI zestaw pytań
  150. odp na XIII zestaw pytań
  151. odp na XIV zestwa pytań
  152. odp na XV zestaw pytań
  153. kominy 2 piętro
  154. zestawienie stali profilowanej
  155. odp na XVI zestaw pytań
  156. odp na XVII zestaw pytań
  157. odp na VII zestaw pytań
  158. odp na IX zestaw pytań
  159. odp na XVIII
  160. odp na XIX
  161. rys do zest XIX pyt.20
  162. rys 2 do zest. XIX pyt.20
  163. odp na XX zest pytan
  164. odp na X zest pytań
  165. odp na XXI zestaw pytań
  166. odp na XXII zestaw pytań
  167. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na sprzedaż środków trwałych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetrag nieograniczony pisemny na zbycie środków trwałych 


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. Regulamin postępowania
  3. formularz ofertowy
  4. projekt umowy
  5. protokół przekazania
  6. protokół wydania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza konkurs ofert o

  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki 

  realizowanej na rzecz pacjentów leczonych w SPZOZ w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa leków

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków


  Lista załączników
  1. ogloszenie przesłane do publikacji
  2. ogłoszenie opublikowane
  3. SIWZ z załącznikami
  4. formularze asortymentowo - cenowe
  5. sprostowanie ogłoszenia przesłane
  6. informacja dotycząca sprostowania
  7. odp na I zestaw pytań
  8. ogł o sprostowaniu opublikowane
  9. pakiet 18 i 18 a obowiązujacy
  10. odp na II zestaw pytań
  11. Odpna III zestaw pytań
  12. odp na IV zestaw pytań
  13. odp na V zestw pytań
  14. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa paliwa samochodowego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę paliwa samochodowego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. sprostowanie
  4. poprawiony formularz
  5. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa paliwa samochodowego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę paliwa samochodowego


  Lista załączników
  1. ogł o zamówieniu
  2. siwz z załącznikami
  3. odp na I zestaw pytań
  4. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    endoprotezy i implanty ortopedyczne

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę

  endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych

  wraz z dzierżawą systemu ich mocowania


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ + załączniki
  3. pakiet nr 1
  4. pakiet nr 2
  5. pakiet nr 3
  6. pakiet nr 4
  7. pakiet nr 5
  8. pakiet nr 6
  9. pakiet nr 7
  10. pakiet nr 8
  11. pakiet nr 9
  12. pakiet nr 10
  13. pakiet nr 11
  14. pakiet nr 12
  15. pakiet nr 13
  16. pakiet nr 14
  17. I zestaw pytań
  18. II zestaw pytań
  19. III zestaw pytań
  20. IV zestaw pytań
  21. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa akcesoriów endoskopowych i narzędzi do zabiegów ECPW

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg niegraniczony

  na dostawę

  akcesoriów endoskopowych i narzędzi do zabiegów ECPW


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. formularze asortymentowo-cenowe
  4. projekt umowy
  5. odp na I zestaw pytań
  6. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-08-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa preparatów do dezynfekcji

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na

  sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4
  6. załącznik nr 4
  7. załącznik nr 5
  8. załącznik nr 6
  9. ogłoszenie o zamówieniu
  10. Odpowiedzi na zapytania I
  11. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    pieluchomajtki, zestawy dla noworodka oraz materiały opatrunkowe

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na

  sukcesywne dostawy pieluchomajtek, zestawów dla noworodka po porodzie

  oraz materiałów opatrunkowych


  Lista załączników
  1. ogloszenie o zamówieniu
  2. SIWZ + załączniki
  3. załącznik 1.1
  4. załącznik 1.2
  5. załącznik 1.3
  6. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Adaptacja pomieszczeń na salę cięć cesarskich

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na

  adaptacja pomieszczeń I piętra w istniejącym budynku szpitala w tzw. budynku ginekologii z przeznaczeniem na salę cięć cesarskich


  Lista załączników
  1. siwz
  2. zał 1
  3. zał 3
  4. zał 4
  5. zał 5
  6. zał 6
  7. zał 7
  8. zał 8
  9. zał 2.1.1.
  10. zał 2.1.2.
  11. zał 2.1.3.
  12. zał 2.1.4.
  13. zał 2.1.5.
  14. zał 2.1.6.
  15. zał 2.1.7.
  16. zał 2.1.8.
  17. zał 2.1.9.
  18. zał 2.2.1.
  19. zał 2.2.2.
  20. zał 2.2.3.
  21. zał 2.2.4.2.
  22. zał 2.2.4.3.
  23. zał 2.2.4.4.
  24. zał 2.2.4.5.
  25. zał 2.2.4.6.
  26. zał 2.3.1.1.1.
  27. zał 2.3.1.1.2.
  28. zał 2.3.1.2.1.
  29. zał 2.3.1.2.2.
  30. zał 2.3.1.2.3.
  31. zał 2.3.1.3.1.
  32. zał 2.4.1.
  33. zał 2.4.2.
  34. 2.4.3.
  35. zał 2.4.4.
  36. zał 2.4.5.
  37. zał 2.4.4.
  38. zał 2.4.5.
  39. zał 2.5.1.
  40. zał 2.5.2.
  41. zał 2.5.3.
  42. zał 2.5.4.
  43. zał 2.6.1.
  44. zał 2.6.2.
  45. zał 2.6.3.
  46. zał 2.6.4.
  47. ogłoszenie o zamówieniu
  48. zał 2.2.4.1.
  49. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa wykonania dokumentacji

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na wykonanie wykonanie projektu budowlanego pełnobranżowego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień w celu przebudowy i adaptacji pomieszczeń na oddział chirurgii, ortopedii, blok operacyjny,  sterylizatornii  oraz pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2a i 2b
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. zał 4a
  8. zał 5
  9. program funkcjonalno - użytkowy
  10. odp na I zestaw pytań
  11. odp na II zestaw pytań
  12. ogłszenie o zmianie ogł
  13. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa gazów medycznych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

   ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę gazów medycznych


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamowieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. odpowiedź na I zestaw pytań
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych 3 i 5 diff

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg na 

  sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych 3 i 5 diff.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. siwz
  3. zał 1
  4. zał 1.1.
  5. zał 1.2.
  6. zał 2
  7. zał 3
  8. zał 4
  9. zał 8
  10. zał 7
  11. zał 5
  12. zał 6
  13. odpowiedź na I zestaw pytań
  14. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa materiałółw szewnych

  Samodzielny Publiczny Zespół

  Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów szewnych


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1.1
  4. załącznik nr 1.2
  5. załącznik nr 1.3
  6. załącznik nr 1.4
  7. załącznik nr 1.5
  8. załącznik nr 1.6
  9. załącznik nr 1
  10. załącznik nr 2
  11. załącznik nr 3
  12. załącznik nr 4
  13. załącznik nr 5
  14. załącznik nr 6
  15. I zestaw pytań
  16. II zestaw pytań
  17. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    II przetarg na dzierżawę pomieszczeń z przyległym terenem

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza drugi przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń wraz z terenem zewnętrznym  z przeznaczeniem na prowadzenie działalnosci gastronomicznej


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin postępowania
  3. program funkcjonalno użytkowy
  4. wynik postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na wykonywanie zabiegów endoskopowych

  Samodzielny Publiczny Zespół

  Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza konkurs ofert na wykonywanie planowanych zabiegów na drogach żółciowych polegających na udrażnianiu i protezowaniu dróg żółciowych, ECPW, poszerzaniu i protezowaniu przełyku w pracowni endoskopowej na terenie Szpitala


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. Warunki konkursu
  3. Regulamin konkursu
  4. formularz ofertowy
  5. projekt umowy
  6. wyniki konkursu
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych

  Samodzielny Publiczny Zespół

  Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę artykułów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. siwz
  3. zał 2 formularz ofertowy
  4. zał 2.1. formularz asort-cenowy
  5. zał 3
  6. zał 4
  7. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na dzierżawę pomieszczeń z przyległym terenem

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na dzierżawę powierzchni budynku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego wraz z dzierżawą terenu zewnętrznego na organizację terenu rekreacyjnego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. regulamin
  3. program funkcjonalno użytkowy
  4. rozstrzygnięcie
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa z montażem mebli dd Apteki Szpitalnej

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na

  dostawę z montażem mebli dla Apteki Szpitalnej


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. wizualizacja
  4. załącznik nr 1
  5. załącznik nr 2
  6. załącznik nr 3
  7. załącznik nr 4
  8. załącznik nr 5
  9. załącznik nr 6
  10. I zestaw pytań
  11. II zestaw pytań
  12. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

   w Kościanie

  informuje o pomieszczeniach przeznaczonych do wydzierżawienia


  Lista załączników
  1. wykaz
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    nadzór i serwisowanie systemu Eskulap i Simple

   

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiajacymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap i Simple


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 1 a
  5. zał 1 b
  6. zał 2
  7. zał 3
  8. zał 4
  9. zał 5
  10. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Leki z programu biologicznego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych

   na

  zakup z dostawą leków z programu biologicznego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie przesłanie do publikacji
  2. ogłoszenie o zamówieniu- opublikowane
  3. SIWZ
  4. załącznik nr 1
  5. załącznik nr 2
  6. załącznik nr 3
  7. załącznik nr 4
  8. załącznik nr 5
  9. załącznik nr 6
  10. załącznik nr 1.1
  11. załącznik nr 1.2
  12. załącznik nr 1.3
  13. załącznik nr 1.4
  14. załacznik nr 1.5
  15. załącznik nr 1.6
  16. załącznik nr 1.7
  17. I zestaw pytań
  18. modyfikacja przedmiotu zamówienia
  19. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa zestawu endoskopowego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawu endoskopowego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. Wymagane parametry techniczne
  4. Wymagane parametry po modyfikacji
  5. sprostowanie
  6. odpowiedź na I zestaw pytań
  7. modyfikacja zmiana terminu
  8. modyfikacja 2
  9. odpowiedzi na II zestaw pytań
  10. III zestaw pytań
  11. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Nadzór autorski i usługi serwisowe systemu Eskulpa i Simple

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiajacymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap i Simple


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał 1
  3. zał 1a
  4. zał 1b
  5. zał 4
  6. ogło o zamówieniu
  7. zał 2
  8. zał 3
  9. zał 5
  10. odp I zestaw pytań
  11. unieważnienie postępowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2011-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa leków i preparatów farmaceutycznych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza przetarg nieograniczony na

  sukcesywne dostawy dostawy leków oraz preparatów farmacutycznych


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3
  5. załącznik nr 4
  6. załacznik nr 5
  7. załącznik 1.1
  8. załącznik 1.2
  9. załącznik 1.3
  10. załącznik 1.4
  11. załącznik 1.5
  12. załącznik 1.6
  13. załącznik 1.7
  14. załącznik 1.8
  15. załącznik 1.9
  16. załącznik 1.10
  17. załącznik 1.11
  18. załącznik 1.12
  19. załącznik 1.13
  20. załącznik 1.14
  21. załącznik 1.15
  22. załacznik 1.16
  23. ogłoszenie o zamówieniu
  24. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  25. informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  26. I zestaw pytań
  27. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawy materiałów opatrunkowych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza przetarg nieograniczony na

  sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1
  4. załacznik nr 1.1
  5. załącznik nr 1.2
  6. załącznik nr 1.3
  7. załącznik nr 1.4
  8. załącznik nr 1.5
  9. załącznik nr 1.6
  10. załącznik nr 1.7
  11. załącznik nr 2
  12. załącznik nr 3
  13. załącznik nr 4
  14. załącznik nr 5
  15. załącznik nr 6
  16. I zestaw pytań
  17. II zestaw pytań
  18. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa mebli dla Apteki Szpitalnej

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Apteki Szpitalnej


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1
  4. załącznik nr 2
  5. załącznik nr 3
  6. załącznik nr 4
  7. załącznik nr 5
  8. załącznik nr 6
  9. wizualizacja
  10. I zestaw pytań
  11. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    dostawa sprzętu jednorazowego- pakiet nierozstrzygnięty

  Samodzielny Publiczny Zespół

  Opieki Publicznej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy sprzetu i

  produktów jednorazowego użytku niesterylnych - pakiet nierozstrzygnięty 


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. załącznik nr 1.1
  3. załącznik nr 1.2
  4. załącznik nr 1
  5. załacznik nr 2
  6. załącznik nr 3
  7. załącznik nr 4
  8. załącznik nr 5
  9. załącznik nr 6
  10. SIWZ
  11. sprostowanie
  12. I zestaw pytań
  13. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa mebli dla Oddziału Wewnętrznego

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę i montaż mebli dla Oddziału Wewnętrznego


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1
  4. załącznik nr 1.1
  5. załącznik nr 2
  6. załącznik nr 3
  7. załącznik nr 4
  8. załącznik nr 5
  9. załącznik nr 6
  10. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na kompleksową dostawę energii

  Przetarg nieograniczony poniżej kwot określony w art.11 ust.8 uPzp

  na kompleskową dostawę energii elektrycznej

   dla

  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. siwz
  3. zał 1 opis przedmiotu zamów
  4. zał 2 formularz ofertowy
  5. zał 2.1. formularz cenowy
  6. zał 3 oświd art. 24
  7. zał 4 oświad art. 22
  8. odpowiedź na I zestaw pytań
  9. zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  10. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ograniczony na ubezpieczenie kompleksowe

  Przetarg ograniczony na

  usługę kompleksowego ubezpieczenia

  Samodzielnego Publicznego Zespołu

  Opieki Zdrowotnej w Kościanie


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. rozstrzygnięcie postepowania
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zakup i dostawa leków oraz innych preparatów farmaceutycznych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych

   na

  Zakup z dostawą leków oraz innych preparatów farmaceutycznych


  Lista załączników
  1. ogłoszenie przesłane do publikacji
  2. ogłoszenie opublikowane w TED
  3. SIWZ
  4. załącznik nr 1
  5. załącznik nr 2
  6. załącznik nr 3
  7. załącznik nr 4
  8. załacznik nr 5
  9. załącznik nr 6
  10. pakiet nr 1
  11. pakiet nr 2
  12. pakiet nr 3
  13. pakiet nr 4
  14. pakiet nr 5
  15. pakiet nr 6
  16. pakiet nr 7
  17. pakiet nr 8
  18. pakiet nr 9
  19. pakiet nr 10
  20. pakiet nr 11
  21. pakiet nr 12
  22. pakiet nr 13
  23. pakiet nr 14
  24. pakiet nr 15
  25. pakiet nr 16
  26. pakiet nr 17
  27. pakiet nr 18
  28. pakiet nr 19
  29. pakiet nr 20
  30. pakiet nr 21
  31. pakiet nr 22
  32. pakiet nr 23
  33. pakiet nr 24
  34. pakiet nr 25
  35. I zestaw pytań
  36. II zestaw pytań
  37. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku sterylnego i niesterylnego

  Samodzielny Publiczny Zespół

  Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych

  na

  sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji 

   


  Lista załączników
  1. ogłoszenie przesłane do publikacji
  2. ogłoszenie opublikowane w TED
  3. SIWZ
  4. zał 1
  5. pakiet nr 1
  6. pakiet nr 2
  7. pakeit nr 3
  8. pakiet nr 4
  9. pakiet nr 5
  10. pakiet nr 6
  11. pakiet nr 7
  12. pakiet nr 8
  13. pakiet nr 9
  14. pakiet nr 10
  15. zał 2
  16. zał 3
  17. zał 4
  18. zał 5
  19. zał 6
  20. odpowiedź na I zestaw pytań
  21. odpowiedź na II zestaw pytań
  22. odpowiedź na III zestaw pytań
  23. odpowiedź na IV zestaw pytań
  24. odpowedź na V zestaw pytań
  25. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę USG do badania serca

  Samodzielny Publiczny Zespół

  Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty zgodniej z art.11.8 uPzp

   na dostawę usg do badania serca

   


  Lista załączników
  1. SIWZ z załącznikami
  2. ogłoszenie o zamówieniu
  3. zał 2 formularz warunków technicznych
  4. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji gazów medycznych

  Samodzielny Publiczny Zespół

  Opieki Zdrowotnej

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na wykonanie instalacji gazów medycznych w pracowni endoskopii


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2.1.
  5. zał 2.2.
  6. zał 2.3.
  7. zał 3
  8. zał 4
  9. zał 5
  10. zał 6
  11. zał 7
  12. zał 8
  13. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  14. I zestaw pytań
  15. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na meble

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę mebli

  do Apteki Szpitalnej i Oddziału Intensywnej Terapii

   


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. rys 1.1.
  4. rys 1.2.
  5. rys 1.3.
  6. rys 3.1.
  7. rys 3.2.
  8. rys 6.1.
  9. rys 6.2.
  10. rys 6.3.
  11. rys 6.4.
  12. rys 6.5.
  13. rys 6.6.
  14. rys 10.1.
  15. rys 10.2.
  16. rys 10.3.
  17. rys 10.4.
  18. rys 10.5.
  19. rys 10.6.
  20. rys 10.7.
  21. rys 10.8.
  22. rys 10.9.
  23. rys 11.1.
  24. rys 11.2.
  25. rys 11.3.
  26. rys 11.4.
  27. rys 11.5.
  28. rys 11.6.
  29. rys 12.1.
  30. rys 12.2.
  31. rys 12.3.
  32. rys 13.1.
  33. rys 13.2.
  34. rys 13.3.
  35. rys 13.4.
  36. rys 13.5.
  37. zał 13.6.
  38. rys 16.1.
  39. rys 16.2.
  40. rys 16.3.
  41. rys 16.4.
  42. rys 17.1.
  43. rys 17.2.
  44. rys 17.3.
  45. rys 18.1.
  46. rys 18.2.
  47. rys 18.3.
  48. rys 18.4.
  49. rys 19.1.
  50. rys 19.2.
  51. rys 19.3.
  52. rys 20.1.
  53. rys 20.2.
  54. rys 20.3.
  55. rys 20.4.
  56. rys 22.1.
  57. rys 22.2.
  58. rys 22.3.
  59. rys 22.4.
  60. rys 23.1.
  61. rys 23.2.
  62. rys 23.3.
  63. rys 23.4.
  64. rys 25.1.
  65. rys 25.2.
  66. rys 25.3.
  67. rys 25.4.
  68. oit rys 1.1.
  69. oit rys 1.2.
  70. oit rys 6.1.
  71. oit rys 6.2.
  72. oit rys 2.1.
  73. oit rys 2.2.
  74. oit rys 2.3.
  75. oit rys 2.4.
  76. oit rys 2.5.
  77. oit rys 2.6.
  78. oit rys 2.7.
  79. oit rys 3.1.
  80. oit rys 3.2.
  81. oit rys 3.3.
  82. oit rys 3.4.
  83. oit rys 7.1.
  84. oit rys 7.2.
  85. oit rys 7.3.
  86. oit rys 7.4.
  87. oit rys 8.1.
  88. oit rys 8.2.
  89. oit rys 8.3.
  90. oit rys 8.4.
  91. oit rys 8.5.
  92. oit rys 9.1.
  93. oit rys 9.2.
  94. oit rys 9.3.
  95. oit rys 9.4.
  96. oit rys 9.5.
  97. oit rys 9.6.
  98. oit rys 11.1.
  99. oit 11.2.
  100. oit rys 11.3.
  101. oit rys 11.4.
  102. oit rys 11.5.
  103. oit rys 13.1.
  104. oit rys 13.2.
  105. oit rys 13.3.
  106. rys 13.4.
  107. oit rys 13.5.
  108. oit rys 16.1.
  109. oit rys 16.2.
  110. oit rys 16.3.
  111. oit rys 16.4.
  112. oit rys 17.1.
  113. oit rys 17.2.
  114. oit rys 17.3.
  115. oit rys 17.4.
  116. oit rys 17.5.
  117. oit rys 20.1.
  118. oit rys 20.2.
  119. oit rys 20.3.
  120. oit rys 22.1.
  121. oit rys 22.2.
  122. oit rys 22.3.
  123. oit rys 22.4.
  124. oit rys 23.1.
  125. oit rys 23.2.
  126. oit rys 23.3.
  127. oit rys 24.1.
  128. oit rys 24.2.
  129. oit rys 24.3.
  130. oit rys 25.1.
  131. oit rys 25.2.
  132. oit rys 25.3.
  133. oit rys 25.4.
  134. oit rys 29.1.
  135. oit rys 29.2.
  136. oit rys 29.3.
  137. oit rys 29.4.
  138. oit rys 30.1.
  139. oit rys 30.2.
  140. oit rys 31.1.
  141. oit rys 31.2.
  142. oit rys 31.3.
  143. oit rys 33.1.
  144. oit rys 33.2.
  145. oit rys 33.3.
  146. oit rys 34.1.
  147. oit rys 34.2.
  148. oit rys 34.3.
  149. oit rys 1 szafa
  150. oit rys 2 szafa
  151. oit rys 3 szafa
  152. oit rys o1
  153. oit rys o2
  154. oit rys o3
  155. oit rys o4
  156. sprostowanie
  157. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-08-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na pracownię endoskopii

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

  w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń I piętra budynku szpitala w tzw.Pawilonie  chirurgicznym z przenaczeniem na pracownię endoskopii


  Lista załączników
  1. ogł o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał. 2
  5. zał.2.1.
  6. zał.2.2.
  7. zał.2.3.
  8. zał.2.4.
  9. zał.2.5.
  10. zał.2.6.
  11. zał.2.7.
  12. zał.2.8.
  13. zał.2.9.
  14. zał.2.10.
  15. zał.2.11.
  16. zał.2.12.
  17. zał.2.13.
  18. zał.2.14.
  19. zał.2.15.
  20. zał.2.16.
  21. zał.2.17.
  22. zał.2.18.
  23. zał.2.19.
  24. zał.2.20.
  25. zał.2.21.
  26. zał.3.
  27. zał.4.
  28. zał.5.
  29. zał.6.
  30. zał.7.
  31. zał.8.
  32. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na roboty związane z rozdział energii

  Samodzielny Publiczny ZespółOpieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza

  przetarg nieograniczony

  na roboty budowlane związane z rozdziałem energii

   


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał nr 1
  4. zał nr 2
  5. zał 2.1.
  6. zał 2.2.
  7. zał 2.3.
  8. zał 2.4.
  9. zał 2.5.
  10. zał 2.6.
  11. zał 2.7.
  12. zał 2.8.
  13. zał 2.9.
  14. zał 2.10.
  15. zał 2.11.
  16. zał 2.12.
  17. zał 2.13.
  18. zał 2.14.
  19. zał 2.15.
  20. zał 2.16.
  21. zał 3
  22. zał 4
  23. zał 5
  24. zał 6
  25. zał 7
  26. zał 8.1.
  27. zał 8.2.
  28. sprostowanie
  29. odpowiedź I
  30. wybór ofert
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na dostawę serwera i macierzy oraz szaf serwerowych wraz z wyposażeniem

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na

  dostawę serwera i macierzy oraz szaf serwerowych wraz z wyposażeniem


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik 1 formularz ofertowy
  4. załącznik 2 formularz cenowy
  5. załącznik 3. 1 formularz wymaganych warunków technicznych
  6. załącznik 3.2 formularz wymaganych warunków technicznych
  7. załącznik 4 oświadczenie o spełnianiu warunków
  8. załącznik 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  9. załącznik 6 oświadczenie o powierzeniu części zamówienia
  10. załącznik 7 projekt umowy
  11. odpowiedzi na I zestaw pytań
  12. odpowiedzi na II zestaw pytań
  13. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  ogłasza przetarg nieograniczony na

  świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-08-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na dostawę odczynników manualnych

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 1 - formularz ofertowy
  4. zał 1.1.2.
  5. zał 1.1.1.
  6. zał 1.1.3.
  7. zał 1.1.4.
  8. zał 1.1.5.
  9. zał 1.1.6.
  10. zał 1.1.7.
  11. zał 1.1.8.
  12. zał 1.1.9.
  13. 1.1.10.
  14. zał 1.2.1.
  15. zał 1.2.2.
  16. zał 1.2.3.
  17. zał 1.2.4.
  18. zał 1.2.5.
  19. zał 1.2.6.
  20. zał 1.2.7.
  21. zał 1.2.8.
  22. zał 1.2.9.
  23. zał 1.2.10.
  24. zał 1.2.11.
  25. zał 1.2.12.
  26. zał 1.2.13.
  27. zał 1.2.14.
  28. zał 1.2.15.
  29. zał 1.2.16.
  30. zał 1.2.17.
  31. zał 1.2.18.
  32. zał 1.2.19.
  33. zał 1.2.20.
  34. zał 1.2.21.
  35. zał 1.2.22.
  36. zał 1.2.23.
  37. zał 1.2.24.
  38. zał 2 ośw art 22
  39. zał 3 ośw art 24
  40. zał 4 wykaz dostaw
  41. zał 5 projekt umowy
  42. odpowiedź I zestaw
  43. obowiązujący zał 1.2.13-1
  44. obowiązujacy zał 1.2.14-1
  45. zał 1.1.2. obowiązujacy
  46. sprostowanie
  47. odpowiedź II
  48. wydzielony pakiet 1.2.2-1
  49. odpowiedzi III zestaw
  50. odpowiedzi IV zestaw
  51. odpowiedzi V zestaw
  52. wybór oferty
  53. sprostowanie wyboru oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zakup z dostawą środków do dezynfekcji

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art 11.8 ustawy PZP

  na zakup z dostawą środków do dezynfekcji


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 szczegółowy zakres zamówienia
  4. załacznik nr 2 formularz ofertowy
  5. załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  6. załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. załącznik nr 5 projekt umowy
  8. odpowiedź na I zestaw pytań
  9. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa implantów do zabiegów rekonstrukcji ACL oraz systemu do szycia łąkotek

  Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej ogłasza

  przetarg nieograniczony na dostawe implantów do zabiegów rekonstrukcji ACL oraz systemu do szycia łąkotek


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załacznik 2
  4. załacznik 3
  5. załącznik 4
  6. załącznik 5
  7. załącznik 6
  8. załącznik 1
  9. zmiana treści SIWZ
  10. wybór oferty
    udostępnił Wiesław Nowak dnia 2010-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa istniejących pomieszczeń budynku chirurgii na oddział internistyczny


  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art 11.8 ustawy PZP na przebudowę istniejących pomieszczeń budynku chirurgii na oddział internistyczny


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał 1
  4. zał 2
  5. zał2.1.1.
  6. zał 2.1.2.
  7. zał 2.1.3.
  8. zał 2.1.4.
  9. zał 2.1.5.
  10. zał 2.1.6.
  11. zał 2.1.7.
  12. zał 2.1.8.
  13. zał 2.1.9.
  14. zał 2.1.10.
  15. zał 2.1.11.
  16. zał 2.1.12.
  17. zał 2.1.13.
  18. zał 2.1.14.
  19. zał 2.1.15.
  20. zał 2.1.16.
  21. zał 2.1.17.
  22. zał 2.1.18.
  23. zał 2.2.1.
  24. zał 2.2.2.
  25. zał 2.2.3.
  26. zał 2.2.4.
  27. zał 2.2.5.
  28. zał 2.2.6.
  29. zał 2.3.1.
  30. zał 2.3.2.
  31. zał 2.3.3.
  32. zał2.3.4.
  33. zał 2.3.5.
  34. zał 2.3.6.