Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
Oświadczenia majątkowe
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA

    Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

  Struktura organizacyjna SP ZOZ w Kościanie

  1).  Dyrektor Zespołu

  2).  Rada Społeczna Zespołu

   

  2.   Dyrektor Kieruje Zespołem przy pomocy: 

  1). zastępców: 

  a)     dyrektora ds. lecznictwa

  b)     dyrektora ds. infrastruktury

  2). głównego księgowego 

  3). ordynatorów lub kierowników oddziałów, 

  4). pielęgniarki naczelnej 

  5). kierowników jednostek i komórek organizacyjnych 

  6). pielęgniarki epidemiologicznej, 

  7). pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością 

   

  Jednostki organizacyjne działalności podstawowej SP ZOZ w Kościanie

  W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne.

  1.       Szpital im. T. Dunina w Kościanie , 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  2.       Dział ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej, 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  3.       Pogotowie Ratunkowe, 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  4.       Dział Diagnostyczny,  64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  5.       Dział Ambulatoryjnej Rehabilitacji Leczniczej, 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

  6.       Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 64-000 Kościan, ul Szpitalna 7

   

  W skład Szpitala im T. Dunina w Kościanie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1)    Dział Anestezjologii

  2)    Oddziały szpitalne:

  a)    Oddział Wewnętrzny

  b)    Oddział Paliatywny

  c)     Oddział Chirurgiczny

  d)     Oddział Intensywnej Terapii

  e)     Oddział Ginekologiczno - Położniczy

  f)      Oddział Dziecięcy

  g)     Oddział Noworodkowy

  h)     Szpitalny Oddział Ratunkowy

  i)      Oddział Rehabilitacji Dziennej

  j)      Oddział Reumatologiczny

  k)     Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  l)      Oddział Rehabilitacyjny

  m)    Blok Operacyjny

  n)     Apteka Szpitalna

   

  W skład Działu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1)     Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Kościanie

  2)     Poradnia Chirurgiczna w Kościanie

  3)     Poradnia Ortopedyczna w Kościanie

  4)     Poradnia Urologiczna w Kościanie

  5)     Szkoła Rodzenia

  6)     Poradnia Diabetologiczna w Kościanie

  7)     Poradnia Onkologiczna w Kościanie

  8)     Poradnia Preluksacyjna w Kościanie

  9)     Poradnia Kardiologiczna w Kościanie

  10)   Poradnia Reumatologiczna w Kościanie

  11)   Poradnia Leczenia Bólu w Kościanie

  12)   Poradnia Neonatologiczna w Kościanie

  13)   Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci w Kościanie

  14)   Poradnia Lekarza POZ

  15)   Poradnia Pielęgniarki  Środowiskowej

  16)   Gabinet Zabiegowy

  17)   Poradnia Endokrynologiczna w Kościanie

  18)   Poradnia Nefrologiczna w Kościanie

  19)   Poradnia Chorób Naczyń w Kościanie

  20)   Poradnia Medycyny Sportowej w Kościanie

  21)   Poradnia Gastroenterologiczna w Kościanie

  22)   Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy w Kościanie

  23)   Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy w Śmiglu

  24)   Poradnia Położniczo – Ginekologiczna w Śmiglu

  25)   Poradnia Chirurgiczna w Śmiglu

  26)   Poradnia Reumatologiczna w Śmiglu

  27)   Poradnia Neurochirurgiczna

   

  W skład Pogotowia Ratunkowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1)     Zespól Transportowy Szpitalny

  2)     Zespól Transportowy dla POZ

  3)     Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w Kościanie

  4)     Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego w Kościanie

  5)     Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w Krzywiniu

   

  W skład Działu Diagnostycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne

  1.  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Kościanie

  2.  Pracownia Bakteriologiczna

  3.  Pracownia Endoskopii

  a)  Bronchoskopia

  b)  Gastroskopia

  c)  Kolonoskopia

  4.  Centrum Diagnostyki Obrazowej

  a)  USG

  b)  RTG

  c)  Mammografia

  d)  Tomografia Komputerowa

  5.  Pracownia Badań Serca i Naczyń, Nadciśnienia Tętniczego i Neuropatii Autonomicznej

  a)  Prób Wysiłkowych

  b)  Badania Holterowskiego EKG

  c)  Echokardiografia Klasyczna i Przezprzełykowa

  d)  Stres ECHO

  e)  EKG

  f)   ABPM

  g)  Spirometria

  6.  Bank Krwi

  7.  Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

  8.  Punkt Pobrań Materiałów do Badań w Kościanie (ul. Bączkowskiego 3)

  9.  Punkt Pobrań Materiałów do Badań w Śmiglu

  10. Pracownia zaburzeń snu i oddychania.

   

  W skład Działu Ambulatoryjnej Rehabilitacji Leczniczej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1.     Pracownia Fizjoterapii w Kościanie

  2.     Pracownia Fizjoterapii w Krzywiniu

  3.     Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Kościanie

  4.     Pracownia Fizjoterapii w Śmiglu

   

  W skład jednostki organizacyjnej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wchodzą następujące komórki organizacyjne

  1.     Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

   

  Wykaz działów, sekcji i stanowisk działalności administracyjnej, technicznej i obsługi

  1.     Dział marketingu.

  2.     Dział kontrolno – organizacyjny.

  3.     Dział administracyjny.

  4.     Dział ekonomiczno – finansowy.

  5.     Dział kadr.

  6.     Dział zamówień publicznych.

  7.     Samodzielne stanowiska

  a.     inspektor ds. BHP,

  b.     inspektor ds. p/poż,

  c.      inspektor ds. obrony,

  d.     radca prawny

  e.     pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

  f.      inspektor ds. ochrony radiologicznej

  g.     pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

  h.     inspektor ds. ochrony danych osobowych

  i.      asystent Dyrektora SP ZOZ w Kościanie

  j.      pełnomocnik ds. praw pacjenta

  8.     Dział techniczno - gospodarczy

    udostępnił administrator dnia 2018-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra