Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie serwis informacyjny
Dane szpitala
Podstawy prawne działania
Zakres świadczeń
Struktura organizacyjna
Sprawozdania finansowe
Organy i osoby sprawujące funkcje
Rejestry, archiwa
Programy realizacji zadań publicznych
Oświadczenia majątkowe
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • przetargi aktualne
 • wyniki przetargów
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OśWIADCZENIA MAJąTKOWE

    Oświadczenie na dzień 31-12-2005 roku
  Do przeglądania poniżej załączonych plików niezbędne jest posiadanie bezpłatnej przgladarki Acrobat Reader, którą można pobrać ze strony producenta http://www.adobe.com

  Lista załączników
  1. Zbigniew Szewczyk 2005
  2. Zbigniew Szewczyk - Oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 VII
  3. Piotr Lehmann - Oświadczenie złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora SPZOZ w K
    udostępnił administrator dnia 2006-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Oświadczenie na dzień 31-12-2004 roku
  Do przeglądania poniżej załączonych plików niezbędne jest posiadanie bezpłatnej przgladarki Acrobat Reader, którą można pobrać ze strony producenta http://www.adobe.com

  Lista załączników
  1. Zbigniew Szewczyk 2004
    udostępnił administrator dnia 2006-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oświadczenie na dzień 31-12-2003 roku
  Do przeglądania poniżej załączonych plików niezbędne jest posiadanie bezpłatnej przgladarki Acrobat Reader, którą można pobrać ze strony producenta http://www.adobe.com

  Lista załączników
  1. Zbigniew Szewczyk 2003
    udostępnił administrator dnia 2006-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Oświadczenia na dzień 31-12-2002 roku
  Do przeglądania poniżej załączonych plików niezbędne jest posiadanie bezpłatnej przgladarki Acrobat Reader, którą można pobrać ze strony producenta http://www.adobe.com .

  Lista załączników
  1. Zbigniew Szewczyk
    udostępnił administrator dnia 2006-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra